Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie pana Dyrektora Ryszarda Kaliny

 

Po raz ostatni, jako Dyrektor I Liceum, pan Ryszard Kalina podsumował miniony właśnie rok szkolny i dokonał symbolicznego jego zamknięcia. Uczniowie klas pierwszych i drugich(trzecie zakończyły swą edukację w kwietniu) wypracowali bardzo wysoką średnią ze wszystkich przedmiotów, która wyniosła aż 4.27 w klasach pierwszych i 4.14 w klasach drugich. Najwyższą zaś średnią w szkole uzyskały klasy 1b i 1c, a indywidualnie uczennica Zuzanna Chudek z klasy 2d – 5.90.

Pan Dyrektor Ryszard Kalina osobiście wręczył nagrody i pogratulował wyróżnionym , wśród nich znaleźli się uczniowie z najwyższymi średnimi oraz z najlepszą frekwencją. Wywołani przez konferansjerów (w tej roli Adrianna Plichta i Konrad Wieczorek) na scenę nagrodzeni upewnili się w przekonaniu, że wysiłek i rzetelna praca przynoszą spełnienie i poczucie satysfakcji.

Uroczystość odbyła się 24 czerwca o godzinie 11.00 wyjątkowo w Kinoteatrze Piast, bo rok szkolny 2015/16 dla społeczności I Liceum był rokiem wyjątkowym, bowiem po 25 latach pełnienia funkcji Dyrektora szkoły, na emeryturę przechodzi pan Ryszard Kalina. W tym roku obchodzi on również jubileusz 45-lecia swojej pracy zawodowej, którą rozpoczął w roku 1971 jako nauczyciel matematyki właśnie w I Liceum
w Ostrzeszowie. Warto wspomnieć, że był także nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie pełnił kolejno funkcję wicedyrektora i dyrektora. Ukoronowaniem licznych zasług pana Ryszarda Kaliny jako dyrektora szkoły, a także nauczyciela i autora podręczników do matematyki było nadanie mu w roku 2011 niezwykle prestiżowego Tytułu Honorowego Profesora Oświaty.

Druga część uroczystego zakończenia roku szkolnego dedykowana była zatem panu Dyrektorowi Ryszardowi Kalinie i rozpoczęła się od laudacji wygłoszonej przez panią Wicedyrektor Jolantę Ratajczyk, której towarzyszyły też podziękowania od grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły. Następnie w krainę wspomnień i podróż po różnych ścieżkach życia pana Dyrektora zabrała wszystkich okolicznościowa prezentacja multimedialna zawierająca archiwalne zdjęcia oraz nagrania wypowiedzi różnych osób, które zetknęły się z panem Ryszardem Kaliną. Były to reminiscencje nauczycieli, uczniów, także tych sprzed wielu lat, oraz wykładowców uczelni, z którymi szkoła od wielu lat współpracuje. Niezwykłe ciepłe słowa skierowała do pana Dyrektora przewodnicząca Rady Uczniowskiej – Maja Skrobek, która, można powiedzieć, przemówiła głosem wielu pokoleń uczniów I Liceum. Do podziękowań dołączyły się wszystkie klasy, które, dzięki inicjatywie Samorządu Szkolnego, w formie krótkiego, oryginalnego  filmiku wyraziły swoje słowa wdzięczności. W imieniu Rady Rodziców, obecnej i poprzednich kadencji, głos zabrała pani Ewa Biel – przewodnicząca tejże.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, w szczególności Starosty Ostrzeszowskiego – pana Lecha Janickiego i Wicestarosty – pana Adama Mickiewicza. Pan Lech Janicki, jako przedstawiciel organu prowadzącego szkoły, czyli bezpośredni zwierzchnik, podziękował Dyrektorowi Ryszardowi Kalinie za wieloletnią służbę oraz podkreślił jego zasługi. Swą obecnością zaszczycił społeczność szkolną  Poseł do Parlamentu Europejskiego – pan Andrzej Grzyb oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszówpan Mariusz Witek, którzy również złożyli gratulacje. Niezwykle wzruszające było wystąpienie pani Stanisławy Synowiec przemawiającej w imieniu wszystkich emerytowanych nauczycieli I Liceum słowami poety. Nie zabrakło również ciepłych słów od Dyrektora Witolda Jakubczyka w imieniu społeczności Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Gratulacje złożył również  Dyrektor I Liceum w Ostrowie Wielkopolskim – pan Marek Lewicki, a w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Geologii, pan mgr Krzysztof Moskwa.

W tych niezwykle wzniosłych okolicznościach głos zabrał bohater uroczystości – pan Dyrektor Ryszard Kalina, który przede wszystkim podziękował wszystkim obecnym i emerytowanym nauczycielom, uczniom, także absolwentom, pracownikom szkoły oraz władzom samorządowym, z którymi współpracował przez kilkadziesiąt lat. Pan Dyrektor nie ukrywał wzruszenia i podkreślał swe wielkie przywiązanie do szkoły, z którą zawsze się będzie utożsamiał, której los będzie go żywo interesował, bo przecież również ta szkoła  już  zawsze utożsamiana będzie z osobą Dyrektora Ryszarda Kaliny.

Pięknym zwieńczeniem wszystkich podziękowań był występ chóru szkolnego pod batutą pana Stanisława Sztukowskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że był on utworzony przed wielu laty właśnie z inicjatywy pana Dyrektora Ryszarda Kaliny i odnosił nie tylko w regionie, a także na szczeblu ogólnopolskim spektakularne sukcesy. Na zakończenie młodzież wykonała utwór z repertuaru Marka Grechuty Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Słowa piosenki wybrzmiały jako swoiste przesłanie uroczystości i motto skierowane do jej Bohatera.

Raz jeszcze wyrażamy pod adresem Pana Dyrektora Ryszarda Kaliny słowa wdzięczności i podziękowania. Mimo że życie składa się i z powitań, i pożegnań, my mówimy do zobaczenia. Wierzymy, że jeszcze wiele razy będziemy mieli sposobność widzieć Pana w murach naszej szkoły, liczyć na Pana rady i życzliwy uśmiech. 

Czytaj więcej...

Dzień Sportu

 

Tradycyjnie w czerwcu, dokładnie 21 dnia czerwca zorganizowano w naszej szkole Święto Sportu. Celem było podsumowanie całorocznej pracy w zakresie zajęć pozalekcyjnych,ale także, a może zwłaszcza propagowanie ruchu podczas wakacji i dobra zabawa.

Wśród dyscyplin, w których klasy rywalizowały ze sobą był Słoneczny Patrol - bieg sprawnościowy, błyskawiczny turniej piłki nożnej na plaży, plażowy turniej piłki siatkowej. Ponadto odbył się pokaz ratownictwa medycznego pod hasłem "Udzielanie pierwszej pomocy tonącemu".

Organizatorem zawodów był Uczniowski klub sportowy "Rad" i nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Tropami przeszłości Gór Stołowych

 

W tym roku, 20 i 21 czerwca grupa 15 uczniów z klasy 2d z rozszerzonym programem nauczania geografii odbyła zajęcia terenowe z tego przedmiotu w obszarze Gór Stołowych. Zajęcia te organizowane są już od kilku lat i są podsumowaniem pracy w ciągu roku. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem zajęć sprawowała Dorota Daszczyk, nauczycielka geografii w naszym liceum oraz dr Wojciech Bartz i mgr Artur Pędzik z ramienia Instytutu Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Już od kilku tygodni uczniowie przygotowywali się do tych zajęć, opracowując zagadnienia związane z tym rejonem Polski, by później zaprezentować je podczas zajęć w terenie. Głównym punktem zajęć były charakterystyczne dla tego terenu formy geologiczne - Szczeliniec Wielki oraz Skalne Grzyby leżące na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych.

Wyjechaliśmy w deszczu z Ostrzeszowa i taki sam deszcz towarzyszył nam przez większość pierwszego dnia. W tak niesprzyjających warunkach pokonanie niemal 700 kamiennych schodów prowadzących na Szczeliniec było niemałym wyzwaniem dla każdego z uczestników. Podziwianie panoramy ze szczytu nie było nam dane – wszystko zasnuwały białe chmury. Tego dnia zwiedziliśmy również Sanktuarium MB w Wambierzycach oraz spacerowaliśmy alejkami parku zdrojowego w Kudowie Zdrój. Nieco przemoczeni udaliśmy się do Karłowa – miejsca naszego noclegu. Po kolacji omawialiśmy część opracowań dotyczących powstania i przyrody ożywionej Gór Stołowych. Dodatkowo zapoznaliśmy się z najważniejszymi informacjami o innych parkach narodowych Polski. Drugiego dnia celem zajęć było zapoznanie się z formami wietrzenia, jakimi są Skalne Grzyby. Po błocie i wodzie przemierzaliśmy drogę  czerwonym szlakiem, obserwując fantastyczne dzieła przyrody. W tzw. międzyczasie kolejni uczestnicy wyprawy prezentowali swoją wiedzę na temat wietrzenia i budowy geologicznej tego obszaru. Te zajęcia były dla nas cennym doświadczeniem. Kolejny raz mogliśmy uzupełnić i wzbogacić naszą wiedzę lekcyjną zajęciami praktycznymi  i obserwacją w terenie.

 

 

 

XXIII Spotkania z Filozofią

 

Organizacja sesji filozoficznych w naszej szkole to już bardzo długa i wyróżniająca nas wśród innych szkół ponadgimnazjalnych tradycja. Co roku, w czerwcu, przyjeżdżają  do nas naukowcy z Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i wygłaszają wykłady na temat zaproponowany wcześniej przez młodzież.

Tegoroczna tematyka sesji  oscylowała wokół czasu i przemijania. Spotkanie rozpoczęła młodzież montażem słownym-muzycznym pt: Paradoksy czasu. Zaprezentowane przez nią teksty inspirowane przemyśleniami znanych filozofów, a także psychologów, wzbogacone były poezją Szymborskiej i  Wojtyły oraz piosenką z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego i Grażyny Łobaszewskiej. Nie zabrakło także refleksji nauczycieli, rodziców i uczniów na temat ich rozumienia czasu. Słowo i muzyka dopełnione zostały obrazami oraz zdjęciami inspirowanymi tematyką czasu i przemijania.

Drugą część sesji wypełniły wykłady naukowców z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu:

O przemijaniu filozoficznie - prof. dr. hab. Edwarda Jelińskiego;

Problem definicji czasu - prof. dr. hab. Janusza Wiśniewskiego.

Ponieważ Spotkania z Filozofią cieszą się od lat dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego, na wykłady oraz występ naszych uczniów przybyli goście: pani Zofia Witkowska - członek Zarządu Rady Powiatu, pan Marek Lewicki - dyrektor I LO w Ostrowie Wielkopolskim, członkowie Rady Rodziców z wiceprzewodniczącą panią Aliną Skrobek oraz młodzież wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych ostrzeszowskich szkół - ZS nr 1 i ZS nr 2, a także z I LO w Kępnie.

 

 

Marta Lotka zwyciężczynią anglojęzycznego IX Konkursu Tłumaczeniowego Ziemi Kaliskiej

  

Organizatorem Konkursu jest corocznie Zakład Filologii Angielskiej UAM Poznań, WPA Kalisz pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Tegoroczna edycja miała miejsce 18 kwietnia w auli im. prof. Rubińskiego WPA w Kaliszu. Do udziału zostało zgłoszonych i przyjętych 122 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie liceów ogólnokształcących z powiatów – kaliskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, średzkiego. Uczestnicy w ciągu 90 minut tłumaczyli tekst literacki anglojęzyczny na język polski. Zawsze jest to kanon literacki innego kraju anglojęzycznego. W tym roku fragment najnowszej powieści brytyjskiego pisarza Kazuo Ishiguro pod tytułem „Buried Giant” („pogrzebany Olbrzym”). Jury złożone z nauczycieli akademickich Zakładu Filologii Angielskiej ocenia wierność przekładu, poprawność stylistyczną i ortograficzną tekstu. Regulamin stanowi, że nagrodzone jest zawsze 6 prac.

W tym roku laureatką I miejsca została nasza uczennica – Marta Lotka. Uczniowie I LO biorą udział w Konkursie od 5 lat i, co godne podkreślenia, zawsze z sukcesem. Uczennica Marta Lotka była uczestniczką dwóch poprzednich edycji, zdobywając w 2014 roku III wyróżnienie. Jej nauczycielem przez trzy lata był pan Tomasz Ćwirko. W IX edycji I LO reprezentowało siedmioro uczestników. 

Sukces Marty ma wymiar oczywisty, ale sam udział w eliminacjach to dla każdego uczestnika także wymierna korzyść. Po części pisemnej uczniowie biorą udział w profesjonalnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. W tym roku po prezentacji multimedialnej z podstawowymi informacjami o Kazuo Ishiguro i jego utworze odbyły się warsztaty tłumaczeniowe i językowe pod kątem tłumaczonego tekstu oraz poświęcone tłumaczeniom gier komputerowych. Dla nauczycieli opiekunów organizatorzy zawsze przygotowują warsztaty metodyczne przybliżające najnowsze trendy edukacyjne w nauczaniu języka obcego. Za rok X edycja Konkursu. Na pewno każdy z nauczycieli-anglistów w I LO przekona i pomoże przygotować swoich uczniów do zmagań w konwencji tłumaczenia tekstu literackiego. Każda forma pracy z uczniem zdolnym jest bezcenna i wartościowa edukacyjnie – dla ucznia, dla nauczyciela przedmiotu i dla szkoły w ogóle.