Sukces Kacpra Kierety

 

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie geologicznym, który w tym roku przebiegał pod hasłem „W okowach mrozu”. W eliminacjach konkursu, w których należało napisać pracę na wybrany temat, udział wzięło trzech uczniów: Patryk Kałużny i Kacper Kiereta z klasy Ib oraz Kamil Woźniak z IId.

Do kolejnego etapu konkursu przeszedł Kacper Kiereta, który wziął udział w finale regionu wielkopolskiego i dolnośląskiego, który odbył się 20 maja br. w Państwowym Instytucie Geologicznym we Wrocławiu. Kacper został laureatem finału. Należy podkreślić, że jest on uczniem klasy pierwszej i nie realizuje geografii na poziomie rozszerzonym, a musiał wykazać się wiedzą geograficzno – geologiczną, daleko wykraczającą poza ramy programowe. 

Pani Dorota Daszczyk - nauczycielka geografii ma nadzieję, że to początek udziału i sukcesów uczniów naszej szkoły w tym konkursie.

Gratulujemy!

 

UWAGA ABSOLWENCI

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ODBIORU ŚWIADECTWA MATURALNEGO ABSOLWENT MUSI WCZEŚNIEJ ZŁOŻYĆ   UPOWAŻNIENIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

ŚWIADECTWA MATURALNE BĘDĄ WYDAWANE W SZKOLE
OD 5 LIPCA 2016R. (w dniu 5.07.2016 od godz. 11:00 – 15:00,  
po 5 lipca 2016r. od godz.  10:00 – 13:00)

Maciej Wajerowski finalistą XL Olimpiady Artystycznej!

Wielkim sukcesem zakończył się udział Macieja Wajerowskiego (ucznia klasy 2c) w XL Olimpiadzie Artystycznej. Etap centralny odbywał się w dniach 10-14 kwietnia w Warszawie i miał formę pisemnego egzaminu - testu o sztuce zawierającego 100 punktowanych poleceń oraz wypracowania, którego celem była analiza porównawcza oryginalnych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego  w Warszawie. Maciej wybrał Ołtarz świętej Barbary z roku 1447 i Świętą Marię Magdalenę unoszoną przez Anioły (skrzydło Dyptyku fundacji rodziny Winterfeldów) z roku 1430.

Rywalizacji towarzyszyły warsztaty konserwatorskie w Pałacu Wilanowskim.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów finalistom i laureatom nastąpiło 14 kwietnia w Hallu Głównym Muzeum Narodowego.

Opiekunem Macieja Wajerowskiego był pan Janusz Olechnowicz. Gratulujemy!

 

Spotkanie z Tomaszem Grzywaczewskim - podróżnikiem

 

Zapowiadało się interesujące, a okazało się fascynujące spotkanie z człowiekiem, dla którego podróże są nie tylko logistycznym wyzwaniem, a przede wszystkim pasją i odkrywaniem niezwykłych miejsc oraz ludzi.

Pan Tomasz Grzywaczewski - bohater spotkania, które odbyło się 9 maja w naszej szkole - jest Doktorantem prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Łódzkim, dziennikarzem, podróżnikiem i autorem reportaży, za które otrzymał prestiżową Nagrodę Magellana w 2012 roku. Był pomysłodawcą i współorganizatorem wypraw na Transpolarną Magistralę Kolejową na Syberii oraz Long Walk PLUS Expedition, śladami ucieczki z GUŁagu Witolda Glińskiego. To właśnie przeżyciami i doświadczeniami z tych wypraw opowiadał na spotkaniu, swą opowieść ilustrując niezwykłymi zdjęciami, okraszając anegdotami i refleksjami na temat mentalności ludzi, których spotkał na swoim szlaku. Zachęcał do pełnienia życiowych ról i wykonywania zawodu (także dziennikarza) z pasją, bo tylko takie działanie ma sens i przynosi  satysfakcję. Sam jest z resztą przykładem człowieka niezwykle pogodnego, energicznego oraz otwartego.

Warto polecić wszystkie książki pana Tomasza Grzywaczewskiego, także tę właśnie wydaną pt: " Życie i śmierć na Drodze Umarłych", która stanowi relację z podróży w poszukiwaniu Transpolarnej Magistrali - niedokończonego projektu Stalina, okupionego cierpieniem i śmiercią tysięcy więźniów.

Inicjatorem spotkania był pan Paweł Grzesiak z Prezydium Rady Rodziców. Dziękujemy bardzo serdecznie!

W kolejnym numerze szkolnej gazety relacja ze spotkania i wywiad z Tomaszem Grzywaczewskim.

 

 

WSPÓLNE OGLĄDANIE TRANZYTU MERKUREGO

 

ZAPRASZAMY

NA WSPÓLNE OGLĄDANIE 

TRANZYTU MERKUREGO

9 maja 2016 r.

W poniedziałek 9 maja od godziny 13:12 będziemy świadkami wyjątkowego i rzadkiego zjawiska astronomicznego jakim jest tranzyt Merkurego na tle tarczy słonecznej! Szczegółowe informacje na ten temat przedstawione zostały m.in. w ostatnim  numerze „Patrząc w NIEBO” (artykuły dostępne na www.cwint.org.pl). Tego dnia  najmniejsza planeta Układu Słonecznego MERKURY w swym ruchu dookoła Słońca ustawi się pomiędzy Słońcem a Ziemią, co z punktu widzenia obserwatora na Ziemi oznaczać będzie pojawienie się jej na tle tarczy słonecznej jako niewielkiej czarnej kropki. ZAPRASZAMY dzieci i młodzież do wspólnego oglądania TRANZYTU MERKUREGO!

Miejsce obserwacji: teren/boisko I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie – wejście/wjazd od strony Biblioteki Publicznej, Galerii Borek.

Termin: 9 maja 2016 r., godzina 13:00 – 15:00.

Informacje: Grzegorz Szałkowski – I LO w Ostrzeszowie tel.: 605-406-552

oraz Piotr Duczmal - CWINT tel.: 601-977-054

Czytaj więcej...