Uroczysta inauguracja roku szkolnego


 

Wyjątkowo w kinoteatrze, o godzinie 8.00 rozpoczęła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2016/17. Pani Wicedyrektor Jolanta Ratajczyk powitała przybyłych na uroczystość gości oraz nauczycieli i uczniów wszystkich klas. Poinformowała również o szczególnym charakterze uroczystości ze względu na objęcie stanowiska dyrektora naszego liceum przez pana Michała Błocha.

Starosta Ostrzeszowski - pan Lech Janicki oraz Wicestarosta - pan Adam Mickiewicz wręczyli uroczyście panu dyrektorowi Michałowi Błochowi akt nominacji na stanowisko.

Z gratulacjami do nowo powołanego Dyrektora zwrócili się także Burmistrz Miasta i Gminy - pan Mariusz Witek wraz z przedstawicielami Prezydium Rady Rodziców oraz młodzież, a w jej imieniu Maja Skrobek - przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Odczytano także list gratulacyjny od Posła do Parlamentu Europejskiego - pana Andrzeja Grzyba.

Głos zabrał pan Dyrektor Michał Błoch, który uroczyście zainaugurował rok szkolny 2016/17.