Artykuły

 

Zapraszamy do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie”.  

Zaproszenie do złożenia oferty