10 listopada 2015 r. z inicjatywy nauczycielki języka rosyjskiego Ireny Klimek-Piastowskiej odbyła się w naszej szkole swoista „lekcja na odległość”. W sali nr 15 nasi uczniowie z klas I i II uczestniczyli w wideokonferencji z koleżankami i kolegami z gimnazjum w Landwarowie na Litwie. Spotkanie prowadzone było w języku rosyjskim i przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Rozmowę rozpoczęły panie rusycystki: Janina Kazarina z gimnazjum w Landwarowie i Irena Klimek-Piastowska, które przedstawiły władze obu szkół: wicedyrektor gimnazjum w Landwarowie Tatianę Prismont i wicedyrektor naszego LO Jolantę Ratajczyk. Obie panie dyrektor powiedziały kilka słów o sobie, zaprezentowały krótko swoje szkoły i wyraziły gorące poparcie dla przedsięwzięcia, wolę współpracy między naszymi szkołami i chęć organizowania wymiany młodzieży. Następnie uczniowie obu szkół przedstawiali się i rozmawiali po rosyjsku. Panie nauczycielki czuwały nad wypowiedziami uczniów i uzupełniały je. Uczniowie wymienili się również kontaktami na Facebooku. Obie szkoły zamierzają rozwijać znajomość zadzierzgniętą w tak innowacyjny sposób, przekuwając wirtualne kontakty w realne wzajemne odwiedziny, a może, o czym wszyscy uczestnicy telemostu są przekonani, współrealizację ciekawych projektów edukacyjnych. Są już nawet pierwsze ustalenia. Wiosną młodzież naszego liceum pojedzie na wycieczkę na Litwę, gdzie spotka się z uczniami gimnazjum w Landwarowie, zwiedzi zaprzyjaźnioną szkołę, a także mityczne dla Polaków miejsca, m.in. Wilno i Troki. Inicjując tę współpracę, obie strony pragną nawiązać do legendarnej, a tak pożywnej dla obu narodów tradycji Wspólnoty, która przed stuleciami i zupełnie niedawno połączyła Polaków i Litwinów. Aby lepiej poznać naszych nowych przyjaciół, zapraszamy na stronę internetową gimnazjum w Landwarowie.