Kalendarz

Kalendarz uroczystości, imprez i sesji przedmiotowych w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie
w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

Termin

Wydarzenie

Miejsce, rodzaj imprezy

1.

01.09.2016 r.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość w Kinoteatrze „Piast”

2.

26.09.2016 r.

Europejski Dzień Języków

Przegląd piosenki obcojęzycznej

3.

28.09.2016 r.

Otrzęsiny klas I

Happening z udziałem pierwszoklasistów i maturzystów

4.

30.09.2016 r.

Dzień Chłopca

Spotkania klasowe

5.

13.10.2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Program artystyczny

6.

07.10.2016 r.

Dni Nauki

Wykłady i warsztaty pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego

7.

październik 2016 r.

Sportowa inauguracja roku szkolnego

Jesienne biegi przełajowe

8.

25.10.2016 r.

Międzynarodowe
Święto Bibliotek Szkolnych

„Książka to dopiero początek”
Szkolne czytanie i dyskutowanie przy kawie

9.

10.11.2016

Wielka Lekcja Historii

Turniej  klas z okazji Święta Niepodległości

10.

listopad 2016 r.

Konkurs o Patronach Szkoły

Konkurs biograficzny dla klas I

11.

16.11.2016 r.

Święto Szkoły

Ślubowanie uczniów klas I,

Podsumowanie Konkursu o Patronach

12.

16.11.2016 r.

Jesienne Spotkanie z Fizyką

Wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych

13.

20.12.2016 r.

Jasełka

Program artystyczny

14.

22.12.2016 r.

Wigilia szkolna

Klasowe spotkania opłatkowe

15.

19.01.2017 r.

Koncert dla Rodziców

Impreza w Kinoteatrze „Piast”

16.

14.01.2017 r.

Studniówka

Bal maturzystów

18.

08.03.2017 r.

Dzień Dziewcząt

Spotkania klasowe

19.

marzec 2017 r.

Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej

Konkurs dla gimnazjalistów

20.

22.03. 2017

Konkurs Językowy „Poliglota”

Konkurs języka angielskiego i niemieckiego
dla gimnazjalistów powiatu ostrzeszowskiego

21.

28.04.2017

Pożegnanie absolwentów

Uroczystość w Kinoteatrze „Piast”z udziałem rodziców

22.

maj 2017

Sesja humanistyczno-              - dziennikarska

Wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

23.

maj 2017

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Prelekcje historyczne w klasach I i II

24.

czerwiec 2017

Integracyjna gra terenowa

Zajęcia terenowe

25.

czerwiec 2017

Święto Sportu Szkolnego – sportowe zakończenie roku szkolnego

Zawody międzyklasowe

26.

23.06.2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość w sali gimnastycznej