Geografowie klas trzecich na szlaku

 

Dla innych uczniów naszej szkoły dzień 14 września był zwykłym, pochmurnym dniem szkolnym, ale nie dla geografów z klas trzecich. Tego dnia udaliśmy się na dwudniowe zajęcia terenowe w obszarze Gór Kaczawskich, do Leszczyny, by zamienić salę lekcyjną na otwartą przestrzeń, by doświadczyć teorii w praktyce.

Podążyliśmy szlakiem ścieżki dydaktycznej „Synklina Leszczyny” w Parku Krajobrazowym Chełmy, zgłębiając wiedzę na temat budowy geologicznej tego terenu. Mieliśmy również szansę referować przygotowane materiały (trzeba było pokonać tremę – ciekawe doświadczenie). Później w sali konferencyjnej dokończyliśmy prezentację materiałów i podsumowaliśmy 1. dzień.

Kolejnego dnia wyruszyliśmy dalej w poszukiwaniu nowych wrażeń. Tym razem podążyliśmy śladami wulkanizmu tego obszaru. Były więc i Organy Wielisławskie, i Czartowska Skała. Niestraszne nam były żadne przeszkody. Jednym z punktów tego dnia był także Kościół Pokoju w Jaworze, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Gdy udało nam się zaspokoić nasze głodne geograficznej wiedzy umysły, mogliśmy wrócić do domu. Zgodnie stwierdziliśmy, że była to udana wyprawa.

Jak co roku zajęcia odbywały się we współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszego dnia zajęcia  odbywały się pod kierunkiem dr. hab. Jakuba Kierczaka i dr. Wojciecha Bartza. W drugim dniu o stronę merytoryczną zajęć zadbały dr Marta Prell i mgr Magdalena Szumowska.