Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców I LO w Ostrzeszowie
Rok szkolny 2017/2018

 

 


Przewodnicząca - Ewa Andrzejewska
Z-ca - Jerzy Kuboś
Z-ca - Maciej Janiszewski
Skarbnik - Daniel Podjuk
Sekretarz - Renata Przemusiała
Honorata Dudziak
Beata Walczak-Kozłowska
Marzena Tyc
Maria Stach
Agnieszka Lubiniecka
Magdalena Mądra
Bińska Danuta
Alina Nogała

 

 

Rada Rodziców działająca przy I LO w Ostrzeszowie uprzejmie informuje, że z dniem 25.10.2016r. uległo zmianie konto Rady Rodziców. Z uwagi na powyższe kolejnych wpłat tytułem składki na Radę Rodziców prosimy dokonywać w Sekretariacie Szkoły, bądź  na nowy numer konta, tj.
Rada Rodziców przy I LO w Ostrzeszowie, SBL w Kępnie, Oddział w Ostrzeszowie
nr konta: 79 8413 0000 0116 7078 3000 0001