Samorządy klasowe

Samorządy naszych klas

Rok szkolny 2016/2017

 

 
klasa I A:

Przewodnicząca: Helena Szuflińska

Z-ca przewodniczącej: Tomasz Stach

Skarbnik: Filip Janiczewski

Sekretarz: Jacek Stachurski

klasa I B:

Przewodnicząca: Marta Mazur

Z-ca przewodniczącej: Mikołaj Puchała

Skarbnik: Natalia Janasińska

Sekretarz: Marcjanna Skraburska

klasa I C:

Przewodnicząca: Agnieszka Golicka

Z-ca przewodniczącej: Nikola Andrzejewska

Skarbnik: Julia Puchała

Skarbnik: Żaklin Wardęga

Sekretarz: Sylwia Bednarek

klasa II A:


Przewodnicząca: Daria Szewczyk
Z-ca przewodniczącego: Tomasz Marczak
Skarbnik: Wojciech Oleszowski
klasa II B:
Przewodnicząca: Sara Czerniecka
Z-ca przewodniczącej: Patryk Kałużny
Skarbnik: Klaudia Przemusiała

Sekretarz: Matylda Dembek

klasa II C:
Przewodnicząca: Dominika Mądra
Z-ca przewodniczącej: Adrianna Plichta
Skarbnik: Julia Pukownik

Sekretarz: Anna Kowalińska
klasa II D:
Przewodnicząca: Natalia Biś
Z-ca przewodniczącej: Patrycja Babarowska
Skarbnik: Małgorzata Bacik

 
klasa III A:
Przewodniczący: Jakub Ławecki
Z-ca przewodniczącego: Karolina Sznajder
Skarbnik: Eliza Sieradzka
Sekretarz: Agata Cegiełka
 
klasa III B:
Przewodnicząca: Karolina Bronowicka
Z-ca przewodniczącej: Marcin Kostecki
Skarbnik: Paulina Liberska
Sekretarz: Monika Widerska

klasa III C:
Przewodnicząca: Sandra Cieślak
Z-ca przewodniczącej: Maja Skrobek
Skarbnik: Karolina Pukownik
 
klasa III D:
Przewodnicząca: Zuzanna Chudek
Z-ca przewodniczącej: Anna Prauzińska
Skarbnik: Katarzyna Łakoma