Szkoły, z którymi współpracujemy

Rok szkolny 2016/2017

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych (umowa podpisana w 1993 roku), której efektem jest organizacja każdego roku sesji filozoficznych. 

 

Od 2001 roku organizacja Jesiennych Spotkań z Fizyką
z udziałem wykładowców 
Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Fizyki Molekularnej w Odolanowie, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

 

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Akademia Ekonomicznej w Katowicach. ( organizacja Informiady w 2009 roku)

Instytut Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego ( nawiązanie współpracy 3 lipca 2009 roku) i wspólna z naszą szkołą  organizacja Dni Nauki.


Uniwersytet Opolski ( od 2009 roku) – współpraca w ramach realizacji projektu, który finansowany jest dzięki funduszowi europejskiemu „Kapitał Ludzki”

Wydział Artystyczno-Pedagogiczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( od 2011 roku), który sprawuje honorowy patronat nad klasą o profilu komunikacja i informacja medialna oraz klasą artystyczno-pedagogiczną.

 

 

Współpraca z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach organizacji warsztatów matematycznych.

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – umowa podpisana 2 lutego 2012 roku.

 

 

 

 

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM