Czarno na Białym – gazeta wydawana od 1998 roku. Jej twórcą
i pierwszym opiekunem był pan Michał Błoch.

Gazeta szkolna Czarno na Białym jest spadkobierczynią  Chudego Literata .

Chudy Literat  - gazeta wydawana w okresie międzywojennym
i w latach 1945 - 1954 przez Zjednoczenie Koleżeńskie i Koło Polonistyczne przy Szkole Towarzystwa Salezjańskiego. 

 

Nagrody  i wyróżnienia:

·        Gazeta uhonorowana listem gratulacyjnym
na X Ogólnopolskim 
Konkursie Czasopism Szkolnych o Pałuckie Pióro
w 2003 roku 
i wyróżniona w I Powiatowym Konkursie Gazet Szkolnych również w 2003 roku;

 

·        I miejsce w XIX Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych i VII miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Gazet Szkolnych XV Forum Pismaków 
w roku szkolnym 2009/2010;

·        I miejsce w XX Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych w roku szkolnym 2010/2011;

·        III miejsce w XXII Regionalnym konkursie Gazet Szkolnych.