ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

I LO ze srebrną odznaką

Super User

I LO ze srebrną odznaką w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce!

W XXII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich Perspektywy 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie z Ostrzeszowa znalazło się w klasyfikacji na 20. pozycji w Województwie Wielkopolskim i wśród trzech najlepszych liceów na terenie delegatury kaliskiej. Tym samym nasz ostrzeszowski „ogólniak” znalazł się w gronie najlepszych w kraju liceów ze znakiem wysokiej jakości, której symbolem jest srebrna tarcza.
Warto dodać, że szkoła została też sklasyfikowana na 10. miejscu wśród szkół olimpijskich w naszym województwie.
Prestiżowy ranking sporządza co roku czasopismo „Perspektywy”. W skład Kapituły konkursowej wchodzą przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Miejsce szkoły w rankingu określa się na podstawie trzech kryteriów:
-Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych,
-Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych,
-Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Jesteśmy dumni, bo nasza szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, o czym świadczy jej stała obecność w rankingu i klasyfikowanie na wysokiej pozycji.

Kategoria: