ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Wybory uzupełniające do SU

Super User

Wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Uczniowskiego!!

Serdecznie dziękujemy Kandydatom, Uczniom i wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie tegorocznych wyborów. Mamy nadzieję, że praca nowego Samorządu Szkoły będzie wydawała piękne owoce. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację oraz oficjalny protokół podsumowujący.

Osoby wybrane w wyborach uzupełniających do SU w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Miłosz Morta 3b
  2. Marlena Smug 2bg
  3. Patryk Pawlak 3a
  4. Milena Chowańska 2b
  5. Dawid Michniewski 2ag
  6. Jagoda Madej 2cg
  7. Marta Gorzelańczyk 2a
  8. Larin Abd Elaziz 2c
  9. Patrycja Jedlińska 2d
  10. Nicole Przybylska 3c