ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

W miniony piątek, 24 stycznia, gościliśmy pana Andrzeja Mularczyka - poetę, prozaika, felietonistę, który ukończył Politechnikę Wrocławską i pracował niegdyś w kopalni odkrywkowej. To od 1994 roku ostrzeszowianin związany przed laty z naszą szkołą i znany jej absolwentom oraz nauczycielom jako Pan Kawiarenka.

Uczniowie klasy pierwszej humanistycznej, zapoznawszy się wcześniej z twórczością pana Mularczyka, postanowili zaprosić go na spotkanie. Odbyło się ono w auli i miało charakter rozmowy inspirowanej przede wszystkim wierszami Gościa, które prowokują do refleksji o wartościach, historii, współczesności, patriotyzmie, estetyce itp.

Spotkanie prowadzili sami uczniowie, którzy czytali wiersze i zadawali pytania Poecie. Okrasili tę rozmowę refleksją przy muzyce - śpiewali piosenki poetyckie i zagrali na fortepianie. Zaprezentowali też nagrane wcześniej wypowiedzi nauczycieli, którzy zetknęli się z panem Mularczykiem i wspominali jego pobyt w naszej szkole.
Imiona prowadzących i recytatorów oraz wykonawców utworów muzycznych są w reportażu, a tu należy wspomnieć też o uczniach, którzy przygotowali uroczystość od strony technicznej. Należą do nich: Larin Abd Elaziz, Piotr Szymański i Kacper Kryś.

Oto wybrane wypowiedzi uczniów po spotkaniu z ostrzeszowskim Poetą:

Magda: Bardzo fajne spotkanie z ciekawym człowiekiem. Czas upłynął mi bardzo szybko.

Super User
Kategoria:

I LO ze srebrną odznaką w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce!

W XXII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich Perspektywy 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie z Ostrzeszowa znalazło się w klasyfikacji na 20. pozycji w Województwie Wielkopolskim i wśród trzech najlepszych liceów na terenie delegatury kaliskiej. Tym samym nasz ostrzeszowski „ogólniak” znalazł się w gronie najlepszych w kraju liceów ze znakiem wysokiej jakości, której symbolem jest srebrna tarcza.
Warto dodać, że szkoła została też sklasyfikowana na 10. miejscu wśród szkół olimpijskich w naszym województwie.
Prestiżowy ranking sporządza co roku czasopismo „Perspektywy”. W skład Kapituły konkursowej wchodzą przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Miejsce szkoły w rankingu określa się na podstawie trzech kryteriów:
-Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych,
-Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych,
-Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Jesteśmy dumni, bo nasza szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, o czym świadczy jej stała obecność w rankingu i klasyfikowanie na wysokiej pozycji.

Super User
Kategoria: