ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Projekt w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży pt. „Śladami naszych przodków”

W projekcie „Śladami naszych przodków” biorą udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie z klas I-II, którzy uczą się języka rosyjskiego i uczniowie Gimnazjum „Versmes” dla mniejszości rosyjskiej w Landwarowie. Celem projektu jest przybliżenie sylwetek naszych przodków, którzy wpisali się w historię i kulturę Polski i Litwy. Głównym tematem projektu będzie więc dialog międzykulturowy prowadzony poprzez wywiady z ciekawymi ludźmi w Landwarowie i Wilnie, którzy udzielą uczestnikom projektu ciekawych informacji o znanych poetach, pisarzach i pieśniarzach litewskich, polskich i rosyjskich mających literacką spuściznę na Litwie. Ponadto zbieranie informacji o naszych przodkach będzie realizowane przez lekturę książek, czasopism, wizyty w muzeach i domach kultury w Landwarowie, Wilnie, Trokach i Kownie. W ramach projektu uczestnicy przygotują potrawy narodowe obu krajów, promując zdrowe żywienie. Projekt zakończy wieczór poezji i piosenki w języku polskim, litewskim i rosyjskim zorganizowany przez uczestników. Sprawozdanie z realizacji projektu znajdzie się w gazetce szkolnej ”Czarno na białym” I LO w Ostrzeszowie, na stronach internetowych szkół, a informacje w prasie lokalnej miast partnerskich szkół. Projekt w dużej części jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czas trwania projektu: 19 maja 2019 r. – 28 października 2019 r.
Wizyta przygotowawcza: 21-22 maja 2019 r.
Działanie: 22 września – 28 września 2019 r.
Miejsce: Jowaryszki, Landwarów, Litwa
Autorką i koordynatorką projektu jest pani profesor Irena Klimek-Piastowska.
 

Na zdjęciu młodzież, która odwiedziła litewskich przyjaciół w maju 2018r.

Super User
Kategoria: