ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły pan dyrektor Michał Błoch uroczyście zainaugurował nowy rok szkolny 2019/2020.

W swoim wystąpieniu zwrócił się do uczniów, rodziców i nauczycieli życząc im sukcesów i owocnej współpracy w atmosferze życzliwości oraz podkreślił wyjątkowość właśnie rozpoczynającego się roku. Będzie to bowiem rok obchodów stulecia istnienia naszego liceum.

Pan Dyrektor powitał szczególnie ciepło wszystkich uczniów klas pierwszych oraz nauczycieli rozpoczynających pracę w I LO.

Swą obecnością zaszczycił społeczność naszej szkoły Starosta Ostrzeszowski - pan Lech Janicki oraz przewodnicząca Rady Rodziców - pani Dorota Bierska.

W imieniu uczniów głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jan Masłowski.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy 2b - Dominika Kępa i Mateusz Kucharski.

Super User
Kategoria:

Projekt w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży pt. „Śladami naszych przodków”

W projekcie „Śladami naszych przodków” biorą udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie z klas I-II, którzy uczą się języka rosyjskiego i uczniowie Gimnazjum „Versmes” dla mniejszości rosyjskiej w Landwarowie. Celem projektu jest przybliżenie sylwetek naszych przodków, którzy wpisali się w historię i kulturę Polski i Litwy. Głównym tematem projektu będzie więc dialog międzykulturowy prowadzony poprzez wywiady z ciekawymi ludźmi w Landwarowie i Wilnie, którzy udzielą uczestnikom projektu ciekawych informacji o znanych poetach, pisarzach i pieśniarzach litewskich, polskich i rosyjskich mających literacką spuściznę na Litwie. Ponadto zbieranie informacji o naszych przodkach będzie realizowane przez lekturę książek, czasopism, wizyty w muzeach i domach kultury w Landwarowie, Wilnie, Trokach i Kownie. W ramach projektu uczestnicy przygotują potrawy narodowe obu krajów, promując zdrowe żywienie. Projekt zakończy wieczór poezji i piosenki w języku polskim, litewskim i rosyjskim zorganizowany przez uczestników. Sprawozdanie z realizacji projektu znajdzie się w gazetce szkolnej ”Czarno na białym” I LO w Ostrzeszowie, na stronach internetowych szkół, a informacje w prasie lokalnej miast partnerskich szkół. Projekt w dużej części jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czas trwania projektu: 19 maja 2019 r. – 28 października 2019 r.
Wizyta przygotowawcza: 21-22 maja 2019 r.
Działanie: 22 września – 28 września 2019 r.
Miejsce: Jowaryszki, Landwarów, Litwa
Autorką i koordynatorką projektu jest pani profesor Irena Klimek-Piastowska.
 

Na zdjęciu młodzież, która odwiedziła litewskich przyjaciół w maju 2018r.

Super User
Kategoria: