Boisko Szkolne

Boisko Szkolne

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

W ramach realizacji projektu na istniejącym boisku została położona nawierzchnia poliuretanowa typu tartan, powstało ogrodzenie oraz zamontowano stałe wyposażenie sportowe. Zastosowane rozwiązania sprzyjają uprawianiu sportu przez osoby niepełnosprawne. Obiekt jest wyposażony w oświetlenie.

Na wielofunkcyjnej arenie boiska o pow. 1320 m2 wydzielone zostały: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m oraz dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m każde.

Przyjęta koncepcja architektoniczna pozwala na elastyczne i wszechstronne użytkowanie obiektu przy optymalnym nakładzie środków finansowych. Dokonana głęboka modernizacja przywróciła boisku jego dawne funkcje sportowe oraz rozszerzyła zakres możliwego wykorzystania. Możliwa jest realizacja podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego.

Nastąpiło uzupełnienie nauczania matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii o nauczanie metodą eksperymentalną z wykorzystanie rozwiązań ICT. Projekt wpłynął na kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności uczniów oraz ich umiejętność pracy zespołowej.

Użytkownikami boiska są uczniowie i nauczyciele I liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. W roku szkolnym 2015/16 w szkole uczyło się 348 uczniów (111M i 237K), jednak uwzględniając trendy demograficzne oraz zmiany struktury systemu oświaty obiekt został oszacowany na wzrost liczby użytkowników do co najmniej 400.

Umowy z innymi podmiotami pozwalają rozszerzyć zakres użytkowników boiska wielofunkcyjnego.

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.