Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim

Z wielką radością informujemy o sukcesie naszej szkoły! W dniu 5 grudnia podpisaliśmy oficjalne porozumienie o współpracy edukacyjnej z Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Dyrektorem Michałem Błochem reprezentującym naszą szkołę a dr. hab. Henrykiem Marszałkiem, prof. UWr – Dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska reprezentującym Uniwersytet Wrocławski. Dokument zawierający tekst umowy przekazała uroczyście dr Małgorzata Wieczorek - zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Owo przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie nauczycielki geografii, pani Anny Nowickiej, która współpracuje z Instytutem już od wielu lat. Dzięki pani profesor, która wzięła udział w uroczystości podpisania umowy wraz z uczennicą Zofią Hoffman, klasy o profilu turystycznym zyskują wyjątkową ofertę edukacyjną.

Warto w tym miejscu dodać, że celem Porozumienia jest ustanowienie formalnej podstawy dla współpracy obu Stron w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej, popularyzującej wiedzę geograficzną jako naukę, poszerzenie oferty edukacyjnej, szanse rozwoju indywidualnych zainteresowań naszych uczniów oraz promocja nauk o Ziemi. Obie strony będą wspierać wszelkie inicjatywy, projekty obejmujące wspólne formy współpracy. Nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć również w wydarzeniach naukowych, warsztatach, projektach, wydarzeniach w ramach GIS Day, Dnia Ziemi czy kursach przedmaturalnych organizowanych przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Nie zabraknie zajęć dydaktycznych dedykowanych tylko dla uczniów naszego liceum. W skład Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego wchodzą m.in.: Zakład Geografii Fizycznej, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Zakład Geomorfologii, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego czy Pracownia Badań Krajobrazu. Pierwsze zajęcia dla licealistów już w styczniu. O efektach współpracy informować będziemy na bieżąco.

uw_07
uw_07
uw_06
uw_06
uw_05
uw_05
uw_01
uw_01
uw_04
uw_04
uw_02
uw_02

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.

W naszej Galerii

No Albums