ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Czasopisma dostępne w bibliotece

Super User

 

„biblioteka w szkole” - miesięcznik instrukcyjno-metodyczny dla nauczycieli, wydawany od 1991 r.

 

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” - miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się w latach 2000-2011 poświęcony dziejom Polski lat 19391989.

 

„Pamięć.pl – Biuletyn IPN” - miesięcznik popularnonaukowy poświęcony dziejom Polski lat 19391989 wychodzący od 2012 ilustrowany będący następcą miesięcznika „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”.

 

„Charaktery” - polski miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1997 roku, poświęcony psychologii.

 

„Chip” - miesięcznik zajmujący się tematyką informatyczną i nowymi technologiami.

 

 

„Cogito” - polski dwutygodnik edukacyjny dla licealistów, przygotowujący do matury z matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, biologii, historii.

 

 

„Gazeta Wyborcza wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora SA. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a następnie - po zerwaniu współpracy przez związek – jako niezależna gazeta.

 

 

„Głos Akademicki” - pismo pracowników i studentów WAT, które wydaje Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

 

 

„Głos Nauczycielski” - tygodnik wydawany od 1917 roku w Warszawie. Założony jako czasopismo Zrzeszenia Nauczycielskiego Polskiego Szkół Początkujących, a od roku 1980 jest organem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Publikuje materiały z zakresu oświaty i wychowania, spraw środowiska nauczycielskiego, a także działalności ZNP.

 

„Magazyn Trenera” - dwumiesięcznik skierowany do trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportu oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Tematyka podejmowana w „Magazynie Trenera” to przede wszystkim: różne aspekty treningu sportowego, system szkolenia sportowego, psychologia sportu, trening mentalny, organizacja zawodów i obozów sportowych, medycyna sportowa, prawne aspekty sportu oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez trenerów..

 

„Matematyka” - czasopismo dla nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach nauczania, w różnych typach szkół. Zawiera artykuły z różnych dziedzin matematyki, które pozwalają na podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz pomoc w bieżącej pracy z uczniami. "Matematyka" chce być pismem środowiska nauczycielskiego, w którym można dyskutować o problemach nurtujących nauczycieli matematyki, dzielić się wątpliwościami i pytać.

 

 

 

 „Polonistyka” - czasopismo adresowane do nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, odbierane także jako pismo literackie. Zadaniem czasopisma jest podnoszenie i doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy oraz dydaktyki nauczania. Zespół redakcyjny skupia najwybitniejszych badaczy i krytyków literatury, językoznawców, specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, wyróżniających się nauczycieli. Periodyk ukazuje się od 1948 roku.

 

 

Kategoria: