ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Harmonogram rekrutacji

Super User

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
Termin składania dokumentów do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie zostały one złożone z wnioskiem o przyjęcie do szkoły)

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
Rekrutacja uzupełniająca w przypadku pozostania wolnych miejsc

23 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

Kategoria: