ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

to spill the beans – to tell someone secret information’ (wygadać się)
An example: You shouldn’t have spilt about the present for Tom.
(Przykład: Nie powinieneś był się wygadać w związku z prezentem dla Toma.
Pomysłodawcami lutowego „Grab some English!” są tegoroczni Maturzyści.
[https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/spill-the-beans]‘to spill the beans – to tell someone secret information’ (wygadać się)
An example: You shouldn’t have spilt about the present for Tom.
(Przykład: Nie powinieneś był się wygadać w związku z prezentem dla Toma.
Pomysłodawcami lutowego „Grab some English!” są tegoroczni Maturzyści.
[https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/spill-the-beans]

 
Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:

‘Christmas came early this year – this idiom is used when someone receives some unexpected good news’ (nieoczekiwanie dobre wiadomości)
An example:
Did you hear that we won the contest? Christmas came early this year for us!
(Przykład:
Czy słyszeliście, że wygraliśmy konkurs? Nieoczekiwanie dobre wiadomości dla nas!)
[https://coursefinders.com/blog/en/2398/christmas-related-idioms-phrases]
Karol Morta z klasy 2a to pomysłodawca grudniowego „Grab some English!”.

Super User
Kategoria:

‘to roll out the red carpet (for someone) – to welcome someone with great or elaborate hospitality, ceremony or fanfare’ (urządzać królewskie powitanie)
An example:
We roll out the red carpet for my sister every time she comes back home.
(Przykład:
Urządzamy mojej siostrze królewskie powitanie za każdym razem kiedy wraca do domu.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/roll+out+the+red+carpet]
Listopadowe ‘Grab some English!’ to pomysł Zuzanny Sosnowskiej z 2a.

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:

on the same page – thinking in the same manner’ (mieć takie samo zdanie)
An example:
We all must be on the same page before we try to present the idea to the boss.
(Przykład:
Wszyscy musimy być takiego samego zdania zanim spróbujemy zaprezentować pomysł szefowi.
[https://idioms.thefreedictionary.com/on+the+same+page]
Marcin Tyc (3c) oraz Eryk Kałużny (3d) to pomysłodawcy dzisiejszego ‘Grab some English!’.

Super User
Kategoria: