ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

to roll out the red carpet

Super User

‘to roll out the red carpet (for someone) – to welcome someone with great or elaborate hospitality, ceremony or fanfare’ (urządzać królewskie powitanie)
An example:
We roll out the red carpet for my sister every time she comes back home.
(Przykład:
Urządzamy mojej siostrze królewskie powitanie za każdym razem kiedy wraca do domu.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/roll+out+the+red+carpet]
Listopadowe ‘Grab some English!’ to pomysł Zuzanny Sosnowskiej z 2a.

Kategoria: