ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Christmas came early this year

Super User

‘Christmas came early this year – this idiom is used when someone receives some unexpected good news’ (nieoczekiwanie dobre wiadomości)
An example:
Did you hear that we won the contest? Christmas came early this year for us!
(Przykład:
Czy słyszeliście, że wygraliśmy konkurs? Nieoczekiwanie dobre wiadomości dla nas!)
[https://coursefinders.com/blog/en/2398/christmas-related-idioms-phrases]
Karol Morta z klasy 2a to pomysłodawca grudniowego „Grab some English!”.

Kategoria: