ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

to give a ring

Super User
– to call someone on the telephone’
(zadzwonić do kogoś)
An example: Give me a ring tomorrow about our weekend plans.
(Przykład: Zadzwoń do mnie jutro w sprawie naszych planów na weekend.)
[https://
idioms.thefreedictionary.com/give+a+ring]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł Aleksandry Skorupki i Karoliny Kałwińskiej z klasy Ib.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys
 

 
Kategoria: