ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

a land of milk and honey

Super User
‘a land of milk and honey – a place where life is pleasant and people are very happy’
(kraina mlekiem i miodem płynąca)
An example: Our country is the land of milk and honey, the land of opportunities.
(Przykład: Nasz kraj jest krainą mlekiem i miodem płynącą, krajem możliwości.)
[https://
idioms.thefreedictionary.com/land+of+milk+and+honey]
Pomysłodawczynią dzisiejszego „Grab some English!” jest Anna Joks z klasy 2c.
IT
 

 
Kategoria: