ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘have something on the brain – to not be able to stop thinking or talking about one particular thing’
(chodzić komuś po głowie)
An example: Do you know this song? I've had it on my brain all day.
(Przykład: Znasz tę piosenkę? Chodziła mi po głowie cały dzień.)
[https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/have-sth-on-the-brain]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Karoliny Krawczyk i Sebastiana Kozłowskiego z klasy II B.
IT
 

 
Super User
Kategoria:
‘to go through the eye of a needle - to do something nearly impossible’
(przejść przez ucho igły - dokonać czegoś prawie niemożliwego)
An example: I can’t believe Maia got 100% on her test- no one else did! She really went through the eye of a needle.
(Przykład: Nie mogę uwierzyć, że Maja uzyskała 100% z testu- nikomu się to nie udało! Naprawdę dokonała czegoś niemożliwego.)
[https://www.yours.co.uk/ features/nostalgia/
articles/and-bobs-your-uncle-whats- behind-the-funniest-phrases- in-the-english-language]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł Wiktorii Jańskiej i Izabelli Danielskiej z klasy 2a.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys
 

 
Super User
Kategoria:
‘pluviophile – someone who finds joy and peace of mind during rainy days’ (miłośnik deszczu)
An example: He enjoys rainy days. He must be a pluviophile.
(Przykład: On lubi deszczowe dni. Musi być miłośnikiem deszczu.)
[https://www.diki.pl/
slownik-angielskiego?q=pluviophile]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł uczniów z klasy 3c.
IT
 
Super User
Kategoria:
‘to eat one’s hat – a humorous action that one will allegedly take if something very unlikely happens’
(kaktus mi na dłoni wyrośnie)
An example: She is always late, so if she actually shows up on time, I’ll eat my hat.
(Przykład: Ona zawsze się spóźnia, jeśli pojawi się na czas, kaktus mi na dłoni wyrośnie.)
[https://
idioms.thefreedictionary.com/I%27ll+eat+my+hat!]
Katarzyna Gałka i Sandra Talar z klasy Ic to pomysłodawczynie dzisiejszego ‘Grab some English!’.
IT
 
Super User
Kategoria:
‘a smart cookie – a clever and intelligent person’
(osoba inteligentna, sprytna)
An example: You’re a smart cookie, you’ll work it out.
(Przykład: Jesteś inteligentny, zrozumiesz to.)
[https://www.diki.pl/
slownik-angielskiego?q=smart+cookie]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł Klaudii Janickiej i Dawida Florczaka z klasy 1a.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys.
 

 
Super User
Kategoria:
‘to discombobulate – to confuse someone’
(wprawiać w osłupienie)
An example: His jokes often discombobulate us.
(Przykład: Jego żarty często wprowadzają nas w osłupienie.)
[https://www.diki.pl/
slownik-angielskiego?q=discombobulate]
Sylwia Bednarek, Agnieszka Golicka, Julia Puchała, Alicja Zmuda, Maciej Gorowij, Artur Koszmider i Paweł Malinowski z klasy 2c to pomysłodawcy dzisiejszego ‘Grab some English!’.
IT
 

 
Super User
Kategoria: