ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘to keep your hair on – said to tell someone to stop being so angry or upset’
(nie gorączkuj się)
An example: Keep your hair on! It can’t be helped.
(Przykład: Nie gorączkujcie się! Nic na to nie poradzicie.)
[Język angielski Nowe 1000 idiomów]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł Julii Czernieckiej, Urszuli Dembskiej, Darii Góreckiej i Magdaleny Słomińskiej z klasy Ia.
IT
 
Super User
Kategoria:
– to call someone on the telephone’
(zadzwonić do kogoś)
An example: Give me a ring tomorrow about our weekend plans.
(Przykład: Zadzwoń do mnie jutro w sprawie naszych planów na weekend.)
[https://
idioms.thefreedictionary.com/give+a+ring]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł Aleksandry Skorupki i Karoliny Kałwińskiej z klasy Ib.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys
 

 
Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:
‘a brownnose – one who flatters for self-serving motives’
(pochlebca, lizus)
An example: Tim is such an obvious brownnose, always complementing the boss on her ideas and saying yes to anything she suggests.
(Przykład: Tim jest oczywistym lizusem, zawsze komplementując pomysły szefowej i zgadzając się na wszystko, co ona zasugeruje.)
[https://
idioms.thefreedictionary.com/brown-nose]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł Kacpra Dziewięckiego z klasy Ia.
IT
 
Super User
Kategoria:
‘to cook the books – to falsify financial records for a company or organization’
(fałszować księgi, defraudować pieniądze)
An example: Bill lost his job at the multinational company because he was cooking the books.
(Przykład: Bill stracił pracę w międzynarodowej firmie, ponieważ defraudował pieniądze.)
[Angielski Najważniejsze idiomy wydawnictwo EDGAR]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł Weroniki Wróbel i Karoliny Gałki z klasy 2b.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys
 
Super User
Kategoria:
‘to give somebody a dose of their own medicine – to do something (usually unpleasant) to someone who acts in the same way’
(odpłacać komuś pięknym za nadobne)
An example: She kept her waiting for an hour, so she gave her a dose of her own medicine.
(Przykład: Kazała jej czekać na siebie godzinę i tym samym odpłaciła jej pięknym za nadobne.)
[Język angielski Nowe 1000 idiomów]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Nikoli Prymas i Kornelii Wencel z klasy 1b.
IT
 
Super User
Kategoria: