ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘to brush up (on) something – to improve your knowledge of something already learnt but partly forgotten’
(‘odkurzyć’, podszlifować umiejętności, język itp.)
An example: We thought we’d brush up (on) our French before going to Paris.
(Przykład: Pomyśleliśmy, że podszlifujemy nasz francuski przed wyjazdem do Paryża.)
[https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/brush-up-on-sth]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł Karoliny Krawczyk i Sebastiana Kozłowskiego
z klasy Ib.
IT
 
Super User
Kategoria:

‘an elephant in the room – if you say there is an elephant in the room, you mean that there is an obvious problem or a difficult situation that people do not want to talk about’
(oczywisty problem, o którym się nie mówi)
An example: Her lack of common sense is an elephant in the room, but no one wants to address it.
(Przykład: Jej brak zdrowego rozsądku to oczywisty problem, ale nikt nie chce podjąć tego tematu.)
[https://www.google.pl/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/an-elephant-in-the-room]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł Zuzanny Tarchalskiej i Mai Kowalek z klasy Ia.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys

Super User
Kategoria:

‘the world is your oyster – one can do anything one wants in life’
(świat stoi przed tobą otworem)
An example: You have so much talent at such a young age – the world is your oyster!
(Przykład: Masz wielki talent mimo tak młodego wieku – świat stoi przed tobą otworem!)
[https://idioms.thefreedictionary.com/the+world+is+your+oyster]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Karoliny Krawczyk i Sebastiana Kozłowskiego z klasy Ib.
IT

Super User
Kategoria:

'to break the ice - to attempt to become friends with someone’
(przełamać lody)
An example: She tried to break the ice, but he was a little reluctant. A nice smile does a lot to break the ice.
(Przykład: Próbowała przełamać lody, ale on był dość niechętny. Miły uśmiech czyni wiele, by przełamać lody.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/breaks+the+ice]
Pomysł dzisiejszego 'Grab some English!' należy do Katarzyny Kalety i Wiktorii Wardęga z klasy 1a.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys

Super User
Kategoria:

‘in one’s element – doing what you are good at and enjoy’
(w swoim żywiole)
An example: Are you a risk-taker? Would you be in your element on stage?
(Przykład: Czy jesteś ryzykantem? Czy byłabyś w swoim żywiole na scenie?
[Insight upper-intermediate Oxford University Press]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł Martyny Bacik z klasy 2c.
IT

Super User
Kategoria:

‘to wear your heart on your sleeve – to display one’s emotions openly’
(okazywać emocje)
An example: Let us wear our hearts on our sleeves.
(Przykład: Pozwólcie nam okazać nasze emocje)
[https://www.phrases.org.uk/meanings/403000.html]
Ciekawostka: fraza ta pojawiła się po raz pierwszy w tragedii Williama Shakespeare’a „Otello” (1604).
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł Eryka Azierskiego, Jakuba Dudziaka i Kacpra Dziewięckiego z klasy Ia.

Super User
Kategoria: