ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘to lighten up - to take matters less seriously’
(rozchmurzyć się)
An example: Everything will be fine, so stop worrying and lighten up!
(Przykład: Wszystko będzie dobrze, więc przestań się martwić i rozchmurz się!)
[https://www.thefreedictionary.com/lighten+up]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Karoliny Krawczyk, Darii Buchner
i Sebastiana Kozłowskiego z klasy Ib.
IT

Super User
Kategoria:

‘not for love or money – no matter what happens’
(za żadne skarby, za nic)
An example: She couldn’t get a theatre ticket for love or money.
(Przykład: Za żadne skarby nie mogła zdobyć biletu do teatru.)
[„Język angielski Nowe 1000 idiomów”]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł uczennicy z klasy 1c.
IT

 
Super User
Kategoria:

‘to be in a blue funk – to be depressed or sad’
(być smutnym, przygnębionym, zdołowanym, przestraszonym)
An example: I’ve been in a blue funk since you told me about that.
(Przykład: Czuję się bardzo zdołowana, od kiedy mi o tym powiedziałaś.
[https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Feel+blue]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Martyny Klimaszewskiej i Wiktorii Józefiak z klasy 1b.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys

Super User
Kategoria:

‘to be as right as rain – to feel very well’
(być w doskonałym stanie, w świetnej formie)
An example: I don’t feel very well at the moment, but give me a couple of days and I’ll be as right as rain.
(Przykład: Nie czuję się teraz najlepiej, ale dajcie mi parę dni i będę w świetnej formie.)
[„Idiomy języka angielskiego” Wydawnictwo Literat]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Sylwii Bednarek z klasy 2c.
IT

Super User
Kategoria:

‘to change a fly into an elephant" – over-reacting on a small thing’
(robić z igły widły)
An example: Gee! She doesn't have an evening dress?!
It's just friends' party - why does she have to change a fly into an elephant?
(Przykład: Ojej! Ona nie ma wieczorowej sukienki?! To tylko impreza przyjaciół - po co robić z igły widły?)
[źródło: https://www.ang.pl/slownictwo/idiomy/4]
‘Grab some English!’ dzisiejszego dnia to pomysł Mikołaja Lipińskiego z 3b i Jana Odrobińskiego z 3a.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys

Super User
Kategoria:

‘to have one's heart in the right place – to be well-intentioned’
(mieć dobre serce/ mieć dobre intencje)
An example: Her plan to reconcile them didn't succeed, but she had her heart in the right place.
(Przykład: Jej plan pogodzenia ich nie powiódł się, ale miała dobre intencje.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/heart+in+the+right+place%2c+have+one%27s]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Karoliny Krawczyk i Sebastiana Kozłowskiego z klasy Ib.
Supervisor: IT

Super User
Kategoria: