ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘a one trick pony – someone or something that is only good for one particular purpose, or at doing one particular thing’
(ktoś dobry tylko w jednej dziedzinie albo w robieniu jednej rzeczy)
An example:
- Mathew is a maths genius.
- Yeah, but you know, he is such a one-trick pony.
(Przykład:
- Mateusz jest doskonałym matematykiem.
- To prawda, ale zna się tylko na matmie.)
[http://idioms.thefreedictionary.com/a+one-trick+pony]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Jakuba Gonery i Mateusza Bacika z klasy 3a. Opieka merytoryczna – p. Anna Mamys.

Super User
Kategoria:

‘to pull (some/ a few) strings/ wires – to use the power or influence one has over others, especially people of importance, to get what one wants or to help someone else’
(używać wpływów/ znajomości; pociągać za sznurki)
An example: We won’t get seats for the concert without pulling strings.
(Przykład: Bez znajomości nie dostaniemy biletów na koncert.)
[Język angielski Nowe 1000 idiomów by Langenscheidt]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Karoliny Krawczyk, Darii Buchner, Wiktorii Fraś, Sebastiana Kozłowskiego, Szymona Adamskiego i Mikołaja Kubachy z klasy Ib.
Supervisor: IT

Super User
Kategoria:

‘to keep something under your hat – to keep something secret’
(zachować w tajemnicy)
An example: Keep this under your hat, but I’m getting married!
(Przykład: Nie mów nikomu, ale żenię się!)
[http://idioms.thefreedictionary.com/]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Marty Wieczorek i Natalii Janasińskiej z klasy 2b. Opieka merytoryczna – p. Anna Mamys.

Super User
Kategoria:

‘to carry a torch for somebody – /old-fashioned/ to secretly love someone who does not love you’
(podkochiwać się w kimś bez wzajemności)
An example: They have been carrying their torches for him for years.
(Przykład: One podkochują się w nim bez wzajemności od lat.)
[http://idioms.thefreedictionary.com/carry+a+torch+for]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’ to pomysł uczennic i ucznia z klasy Ia.
Supervisor: IT

Super User
Kategoria:

‘a dog-eat-dog world - if a situation is dog-eat-dog, people will do anything to be successful, even if what they do, harms other people’ (świat, w którym człowiek człowiekowi wilkiem/ świat bezwzględnych zasad)
An example: Showbusiness is a dog-eat-dog world – one day you’re a star, the next you’ve been replaced by a younger talent.
(Tłumaczenie: Przemysł rozrywkowy to świat bezwzględnych zasad - jednego dnia jesteś gwiazdą, drugiego zostajesz wyparty przez młodszy talent.)
[idioms.thefreedictionary.com]
Dzisiejsze ‘Grab some English!’, pod okiem pani Anny Mamys, przygotowały: Greta Mośko z klasy 3c i Monika Nogała z klasy 3a.

Super User
Kategoria:

‘sophomore – (American English) a student in the second year of a US college or high school’ (uczeń drugiego roku/ drugiej klasy)
An example: We are the sophomores!
(Tłumaczenie: Jesteśmy uczniami drugiej klasy!)
[Macmillan English Dictionary]
Dzisiejsze ‘Grab some English! przygotowały uczennice i uczniowie z klasy IIc.
 

Super User
Kategoria: