ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Kalendarium naboru na rok szkolny 2021/2022

Super User

Termin składania dokumentów do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami
od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 
22 lipca 2021 r. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie zostały one złożone z wnioskiem o przyjęcie do szkoły) 
Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły 
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku pozostania wolnych miejsc 
do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 
23 sierpnia 2021 r. 

Dokumenty należy składać wyłącznie w koszulkach foliowych 

Regulamin rekrutacji dostępny pod adresem: https://lo1.info.pl/ 

Kategoria: