ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Harmonogram rekrutacji

Super User

Komunikat w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z ostatnim rozporządzeniem MEN obowiązują następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
                  od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
   
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
                  od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
   
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
                  od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
   
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
                  12 sierpnia 2020 r.
   
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
                  od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
   
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
                  19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00
   

Przypominamy, iż tegoroczna rekrutacja do szkół średnich odbędzie się w formie ELEKTRONICZNEJ pod adresem https://powiatostrzeszowski.edu.com.pl/kandydat

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego, przygotowane przez powiat ostrzeszowski są dostępne pod adresem http://powiatostrzeszowski.pl/…/uploads/2020/04/Rekrutacja_…

Kategoria: