ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Historia I LO w Ostrzeszowie

Super User

Od jednego cięcia nie upadnie wielkie drzewo;
tak też i wielkiego dzieła nie dokonasz od razu,
ale długą i wytrwałą 
pracą”

Adam Heinrich Müller

Nasza szkoła może poszczycić się wspaniałymi sukcesami odnoszonymi w wielu olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. Rokrocznie kilkudziesięciu uczniów naszego liceum czynnie angażuje się w ruch olimpijski, gdzie mają możliwości sprawdzenia swojej wiedzy oraz umiejętności. 
W roku szkolnym 2005/2006 106 startowało w eliminacjach szkolnych 11 olimpiad,
39 dostało się do etapu okręgowego, 4 do centralnego oraz jeden do międzynarodowego. Nie sposób zliczyć wszystkich konkursów, w których nasi uczniowie biorą udział.
Warto jednak zaznaczyć, iż mają one nie tylko różnorodną tematykę, ale także zasięg (regionalny, wojewódzki, krajowy, międzynarodowy).
Kategoria: