ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Religia:

 * ks. Paweł Maliński
* s. Wiesława Hyzińska

Etyka:

* Krystian Kaźmierczak

Język polski:

 * Małgorzata Domagalska

 * Anna Szkopek

* Kinga Tekieli

* Małgorzata Lis

 Język angielski:

 * Mariusz Grzęda

 * Anna Mamys

 * Izabela Tarnowska

* Anna Błoch

* Żaneta Łagoda

Język niemiecki:

  * Magdalena Marchwacka

 *  Monika Szczap

Język rosyjski:

* Karolina Anioł

* Irena Klimek-Piastowska

 Język hiszpański:

 * Barbara Albertowska

Historia:

 * Janusz Kryś

 * Kamila Maj

  Wiedza o społeczeństwie:

 * Janusz Kryś

 * Kamila Maj

Wiedza o kulturze:

  * Janusz Olechnowicz

   Matematyka:

 * Mirosław Drabczyński

 * Krystian Kaźmierczak

 * Jolanta Olechnowicz

Fizyka:

  * Grażyna Roztocka

Chemia:

  * Róża Woryma

Biologia:

 * Przemysław Kiereta

Geografia:

  * Dorota Daszczyk

Podstawy przedsiębiorczości:

 * Dorota Chwalisz

 * Anna Mendera

* Informatyka:

 * Michał Błoch

 * Marek Kala

Wychowanie fizyczne:

 * Bogumiła Alcer

 * Marek Harabasz

 * Łukasz Klósak

 * Dariusz Szczepaniak

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 * Łukasz Klósak

Historia i społeczeństwo:

 * Janusz Kryś

 * Kamila Maj

Przyroda:

 * Przemysław Kiereta

 * Róża Woryma

* Dorota Daszczyk

Doradztwo zawodowe:

* Elżbieta Bysiewicz

 Biblioteka:

 * Elżbieta Bysiewicz

Pedagog Szkolny:

 * Joanna Grzesiak

 * Renata Harabasz

 Psycholog Szkolny:

 * Agnieszka Hanke

Wychowanie do życia w rodzinie:

  * Przemysław Kiereta

Chór:

* Stanisław Sztukowski 

Super User
Kategoria: