ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Księga honorowa 2013/2014

Super User

Ewelina Wawrzyniak

Absolwentka klasy IIIc o profilu pedagogiczno – artystycznym. Ewelina jest uczennicą  o wysokiej kulturze osobistej, dobrych wyników w nauce oraz wybitnych zdolnościach artystycznych, o czym świadczą sukcesy w kilku konkursach. Do największych należy zakwalifikowanie się do szczebla wojewódzkiego 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w roku szkolnym 2013/2014, udział w V Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim im. Włodzimierza Pietrzaka w roku szkolnym 2013/2014, zajęcie III miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Jak kamień z serca”, I i III miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim oraz trzykrotnie I w Powiatowym Konkursie Plastycznym w ramach Dni Kultury Szkolnej w latach 2011-2014, I miejsca w wojewódzkich zawodach strzeleckich młodzików i juniorów młodszych wielkopolskiej ligi obrony kraju w konkurencji Ksp 40 + Kpn. Uczennica była także koordynatorką szkolną projektu „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Działała również w ramach projektu „Trwała pamięć pokoleń” Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus. Ewelina angażowała się także w życie społeczności szkolnej. Wzorowo pracowała w prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz uczestniczyła w organizacji uroczystości i imprez szkolnych w roli prowadzącej. Jest honorowym dawcą krwi i potencjalnym dawcą szpiku.

 

 

Mikołaj Masłowski

Absolwent klasy IIIa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki. Mikołaj jest uczniem, który wyróżnia się w społeczności uczniowskiej wybitnymi wynikami w nauce i wzorową postawą. Jego średnia ocen na świadectwie maturalnym wyniosła 5,06. Uczeń posiada wiedzę erudycyjną oraz wszechstronne zainteresowania, o czym świadczy liczny udział w różnych konkursach przedmiotowych oraz olimpiadzie. Do jego największych sukcesów należy zdobycie tytułu finalisty XL Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/2014, tytułu  „TAON” w ogólnopolskim konkursie fizycznym Lwiątko w roku szkolnym 2012/2013, zajęcie II miejsca w turnieju debat oksfordzkich „Zrozumieć historię” w roku szkolnym 2012/2013r., III miejsca w V Powiatowym Konkursie Matematycznym w roku szkolnym 2012/2013, udział w finale I Mistrzostw Debat Oksfordzkich w roku szkolnym 2012/2013 oraz w eliminacjach II Mistrzostw Debat oksfordzkich w roku szkolnym 2013/2014. Mikołaj był finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. Sylwestra  Kaliskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PANGEA w roku szkolnym 2013/2014. Uczeń był również laureatem nagrody Starosty Ostrzeszowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013. Mikołaj angażował się także w życie społeczności szkolnej. Absolwent

 

 

Hubert Duś

 

 Absolwent klasy IIIa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki. Hubert jest uczniem o wysokiej kulturze osobistej, wzorowym zachowaniu, dobrych wynikach w nauce oraz wybitnych zdolnościach sportowych. Do jego największych sukcesów należy zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski w 8-boju w Poznaniu w 2012 r., VI miejsca w Licealiadzie na szczeblu wojewódzkim w biegu na 110m przez płotki w 2013r., udział w 8-boju w Mistrzostwach Polski "Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży" w Krakowie w 2012r., zdobycie tytułu wicemistrza Halowych Mistrzostw Wielkopolski - skok wzwyż w 2012r., brązowych medali i Mistrzostwach Wielkopolski LZS w skoku wzwyż w Żerkowie w 2012r. oraz Mistrzostwach Wielkopolski w sztafecie 4x100m w Poznaniu w 2012r. Hubert w 2013r. brał również udział w Mistrzostwach Polski U23 i Juniorów w Opolu w 10-boju oraz w Halowych Mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych w Spale w 7-boju.

 

 

Kacper Podyma

Absolwent klasy IIIc o profilu pedagogiczno - artystycznym. Jest uczniem o szczególnych zdolnościach humanistycznych, o czym świadczy jego uczestnictwo w konkursach i olimpiadach. Na uwagę zasługuje miedzy innymi udział w zawodach centralnych LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2013/2014, w II turnieju debat oksfordzkich "Zrozumieć historię" oraz II Mistrzostwach Debat Oksfordzkich w roku szkolnym 2013/2014, zakwalifikowanie do etapu ustnego zawodów okręgowych XL Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2013/2014 oraz do etapu ustnego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w roku szkolnym 2011/12 i 2013/2014. Kacper był także koordynatorem szkolnego projektu "Jak być aktywnym w demokratycznym państwie" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Angażował się również w życie społeczności szkolnej, uczestniczył w organizacji uroczystości i imprez szkolnych w roli prowadzącego.

 

Kategoria: