ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Księga honorowa 2012/2013

Super User

Agnieszka Kamińska 

Absolwentka klasy IIIc z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii. 

Agnieszka jest uczennicą, która wyróżnia się w społeczności uczniowskiej wybitnymi wynikami w nauce i wzorową postawą. Jej średnia ocen na świadectwie maturalnym wyniosła 5,17. Uczennica ta miała również przez trzy lata nauki wzorową frekwencję. Jej wiedza jest erudycyjna, a zainteresowania wszechstronne, o czym świadczy udział w wielu konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 

Do największych sukcesów Agnieszki należy zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie o Unii Europejskiej (drużynowo), II oraz III miejsca w IV i III Powiatowym Konkursie o Norwegii, uzyskanie tytułu laureatki w regionalnym konkursie kompozytorskim, poetyckim, fotograficznym HOMMAGE A CHOPIN w kategorii fotografia, II miejsca w Powiatowych Zawodach Pływackich, I miejsce w Powiatowych Zawodach Pływackich (drużynowo),dwukrotny udział w Wojewódzkich Zawodach Pływackich. Agnieszka swoje pasje rozwija również poprzez działalność pozaszkolną, trenując w klubie „Hitotsu” Ostrzeszów i zdobywając znaczące nagrody w Kumite Indywidualnym Juniorów. Między innymi wywalczyła I miejsce w Międzynarodowych Zawodach Karate: Olimp Challenge (kumie indywidualne seniorek), II miejsce w VIII Turnieju Karate Śląsk Open w kumite indywidualnym juniorek, III miejsce w IV International Champion Cup w kumite indywidualnym seniorek, III miejsce w European Cuprum Cup In Karate w kumite indywidualnym seniorek , III miejsce w International Funakoshi Cup w kumite indywidualnym juniorek, III miejsce w IV otwartym turnieju Szamotuly Cup w kumite indywidualnym juniorek, VII miejsce w rankingu World Karate Federation PZK w konkurecji kumite indywidualne kobiet U21, X miejsce w rankingu World Karate Federation PZK w konkurencji kumite indywidualne seniorek, zdobycie stopnia mistrzowskiego w karate 1 DAN. Uczennica ta brała także czynny udział w życiu artystycznym szkoły (jasełka, sesja filozoficzna, członkini chóru szkolnego i inne).

 

Kacper Kaczmarek

 

Absolwent klasy IIIb z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki. 

Ukończył edukację ze średnią ocen 5,29 (najwyższa średnia wśród uczniów klas trzecich) i tym samym otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. Kacper należy do wzorowych uczniów osiągając bardzo wysokie wyniki w nauce, doskonałą frekwencję i wzorową ocenę ze sprawowania. Średnia ocen w kolejnych klasach była zawsze powyżej 5,0. Uczeń ten jest osobą niezwykle pracowitą i rzetelną. Z ogromnym zaangażowaniem włączał się w życie szkoły. Był autorem wielu dyplomów, podziękowań i zaproszeń. Często zajmował się obsługą techniczną imprez i uroczystości szkolnych oraz kolportażem gazetki "Czarno na Białym". Brał czynny udział w projekcie Comenius „How to use modern technology without losing ourselves?” 2010-2012. Kacper jest także finalistą etapu okręgowego Konkursu „Intersieć 2011”. Otrzymał również Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

Konrad Wojtasik

Absolwent klasy IIIa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki.

Jest uczeniem o wybitnych zdolnościach matematycznych, o czym świadczy udział w wielu konkursach oraz olimpiadzie matematycznej. Wśród wielu osiągnięć na uwagę zasługuje zakwalifikowanie się do zawodów 2-go stopnia Olimpiady Matematycznej w roku szkolnym 2011/2012, zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim konkursie Matematycznym im. Sylwestra Kaliskiego w roku szkolnym 2012/2013, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR w roku szkolnym 2011/2012, III miejsce w Rejonowym Konkursie Matematycznym Południowej Wielkopolski w roku szkolnym 2010/2011 i IV w 2012/2013, I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym w roku szkolnym 2011/2012, III miejsce w Dolnośląskich Meczach Matematycznych w roku szkolnym 2012/2013. Na uwagę zasługuje przede wszystkim otrzymanie zaproszenia w roku szkolnym 2012/2013 od Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej i Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk do udziału w Spotkaniu Młodych Matematyków w Gdańsku (zaproszenie to jest szczególnym wyróżnieniem dla uczniów, którzy zaprezentowali nowatorskie, nietypowe rozwiązania problemów matematycznych na Olimpiadzie Matematycznej). Konrad zdobył również laury w turniejach szachowych, I oraz II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w indywidualnych szachach dla szkół ponadgimnazjalnych chłopców w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012. Uczeń ten był także laureatem nagrody Starosty Ostrzeszowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe z matematyki w roku szkolnym 2012/2013. Konrad angażował się również w życie społeczności szkolnej, uczestniczył w organizacji uroczystości i imprez szkolnych w roli prowadzącego oraz członka chóru szkolnego, a także brał czynny udział w projekcie Comenius „How to use modern technology without losing ourselves?” 2010-2012

Kamila Łazarska 

 Absolwentka klasy IIIa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki.

Jest uczennicą o wybitnych zdolnościach matematycznych. Brała udział w wielu konkursach oraz olimpiadzie matematycznej, zajmując czołowe miejsca. Do jej największych sukcesów należy zakwalifikowanie się do zawodów 2-go stopnia Olimpiady Matematycznej w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012, uzyskanie tytułu laureatki i finalistki w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym im. Sylwestra Kaliskiego w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012, IV miejsce w Rejonowym Konkursie Matematycznym Południowej Wielkopolski w roku szkolnym 2011/2012, zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012, III miejsce w Dolnośląskich Meczach Matematycznych w roku szkolnym 2012/2013, II miejsce w konkursie matematycznym OPTIMA w roku szkolnym 2012/2013. Kamila była także laureatką nagrody Starosty Ostrzeszowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe z matematyki w roku szkolnym 2012/2013. 

 

Marta Kulig

 

Absolwentka klasy IIIb z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki. 

Ukończyła edukację ze średnią ocen 4,76 i tym samym otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Marta jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej oraz wybitnych zdolnościach artystycznych, o czym świadczą znaczące sukcesy w kilku konkursach. Do największych należy zdobycie I miejsca w Konkursie Młodych Talentów „Zeige Dain Talent” w roku szkolnym 2012/2013, I miejsca w Dolnośląskim Wojewódzkim Konkursie Piosenki Niemieckiej, II miejsca w I Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej w roku szkolnym 2010/2011, III miejsca w kategorii: soliści i duety w III Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w roku szkolnym 2011/2012, a także III miejsca w kategorii: recytacja w ramach Dni Kultury Szkolnej. Jako członkini zespołu wokalnego zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Legionowej i Patriotycznej w roku szkolnym 2012/2013 oraz trzykrotnie zwyciężyła w kategorii: piosenka w ramach Dni Kultury Szkolnej w roku szkolnym 2010/2011. Uczennica z pełnym zaangażowaniem brała udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych zarówno jako członkini chóru, jak i solistka. Wzięła również czynny udział w realizacji projektów „eSzkoła - Moja Wielkopolska” w roku szkolnym 2011/2012 oraz Comenius „How to use modern technology without losing ourselves?” 2010-2012. 

 

Patryk Skorupski

 

Absolwent klasy IIIc z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii.

Jest uczniem utalentowanym artystycznie, który angażował się we wszystkie przedsięwzięcia artystyczne w ciągu trzech lat nauki w liceum. Przede wszystkim dbał o oprawę muzyczną szkolnych uroczystości (Koncert Jubileuszowy, Koncerty dla Rodziców w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, Dzień Patrona w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, gala pożegnania absolwentów, Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego). Występował również w roli konferansjera i aktora (np. inauguracja roku szkolnego 2012/2013, Szkolne Święto Nauki, jasełka w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, sesje filozoficzne). Niewątpliwy talent i pasja Patryka stanowiły o wysokiej jakości niemalże wszystkich uroczystości szkolnych. Corocznie brał udział w wielu konkursach o profilu muzycznym, np. Konkurs Kolęd i Pastorałek, Dni Kultury Szkolnej, Konkurs Piosenki Angielskiej. Patryk był również zaangażowany w działalność społeczną (Prezydium Samorządu Uczniowskiego, zastępca przewodniczącej klasy, praca w gazetce szkolnej „Czarno na Białym”). Jest uczniem o wysokiej kulturze osobistej, osiągającym dobre wyniki w nauce oraz doskonałą frekwencję. 

 

Daria Frach

 

 Absolwentka klasy IIIc z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii.

Ukończyła edukację ze średnią ocen 4,94 i tym samym otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Daria jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej oraz wzorową oceną ze sprawowania. Sukces edukacyjny to wynik jej znakomitych możliwości językowych oraz pracowitości. Może się ona poszczycić wybitnymi sukcesami naukowymi. W roku szkolnym 2011/2012 zdobyła III miejsce w etapie okręgowym XXX Olimpiady Języka Łacińskiego, natomiast w roku szkolnym 2012/2013 uzyskała tytuł finalistki XXXI Olimpiady Języka Łacińskiego. Uczennica angażowała się w działalność społeczną. W ramach wolontariatu prowadziła zajęcia z języka angielskiego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku (październik 2011 – luty 2013) oraz pomagała dzieciom w świetlicy środowiskowej. Brała czynny udział w Kole Przyjaciół Biblioteki działającym przy szkolnej bibliotece I LO. Była także łącznikiem bibliotecznym. Angażowała się również w projekty artystyczne, brała udział w sesji filozoficznej i jasełkach szkolnych. Jest honorowym dawcą krwi i potencjalnym dawcą szpiku. 

 

 Marta Kapała

 

 Absolwentka klasy IIIc z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii.

Ukończyła edukację ze średnią ocen 4,90 i tym samym otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Marta odznacza wzorową postawą uczniowską i wysoką kulturą osobistą. Jest finalistką etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Polska w Nato w roku szkolnym 2011/2012. Reprezentowała również szkołę w zawodach sportowych. Brała udział w Finale Wojewódzkim w sztafetowych biegach na orientację Śmigiel Wielkopolski oraz w licznych zawodach lekkoatletycznych. Angażowała się w działalność społeczną (wolontariat w PCPR, działalność w gazetce szkolnej „Czarno na Białym”) oraz artystyczną (udział w jasełkach i sesji filozoficznej, członkini chóru szkolnego). 

 

 Piotr Graumiler

 

 Absolwent klasy IIIc z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii.

Piotr jest uczniem wyróżniającym się wzorową postawą uczniowską i wysoką kulturą osobistą. Na świadectwie maturalnym uzyskał średnią ocen 4,5. Jest to człowiek o niezwykłej wrażliwości, czego świadectwem jest jego działalność artystyczna i społeczna. Może się poszczycić wieloma sukcesami w konkursach literackich i poetyckich na szczeblu wojewódzkim oraz międzywojewódzkim. Do jego największych sukcesów należy zajęcie II miejsca w XXXII Konkursie Literackim Szkół Ponadgimnazjalnych „Zielone pióra” w roku szkolnym 2011/2012, II miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie „Moja Szuflada” w roku szkolnym 2012/2013 oraz II miejsce w konkursie o Nagrodę "FanFila" (Wydział Polonistyki UAM w Poznaniu) w roku szkolnym 2012/2013. Piotr był także zaangażowany w życie artystyczne szkoły i środowiska lokalnego. Miedzy innymi reprezentował liceum jako obiecujący młody poeta na wieczorze poetyckim organizowanym przez Muzeum w Ostrzeszowie, występował w jasełkach oraz w wielu uroczystościach szkolnych i powiatowych śpiewając w szkolnym chórze. Ponadto Piotr angażował się w działalność społeczną. Był również redaktorem naczelnym gazetki szkolnej „Czarno na Białym” oraz angażował się w wolontariat w PCPR.

 

Olga Jędrzejak

 

 Absolwentka klasy IIId z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii.

Ukończyła edukację ze średnią ocen 5,06 i tym samym otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Olga jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej oraz wzorowej ocenie ze sprawowania. Jej zainteresowania związane są z nauką języków obcych. Uczestniczyła, osiągając wysokie wyniki, w licznych konkursach i olimpiadach językowych. Między innymi trzykrotnie awansowała do etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego i raz do jego drugiej części, dwukrotnie zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego, w którym została wyróżniona w roku szkolnym 2011/2012, trzykrotnie uczestniczyła w Konkursie Tłumaczeniowym organizowanym przez Zakład Filologii Angielskiej WPA w Kaliszu i zajęła odpowiednio III, II miejsce oraz wyróżnienie. Olga również trzykrotnie awansowała do finału Konkursu Języka Angielskiego w ramach projektu „Z peryferii do centrum” i uzyskała tam II miejsce i dwa razy I, dwukrotnie wzięła udział w Powiatowym Dyktandzie Językowym i wywalczyła w nim I oraz III miejsce, zajęła III miejsce w VI Rejonowym Konkursie Języka Angielskiego Jarocin 2010. W roku szkolnym 2012/2013 została jej przyznana edukacyjno-motywacyjna nagroda Starosty Ostrzeszowskiego oraz stypendium Starosty Ostrzeszowskiego. Swoje zainteresowanie do literatury realizowała pełniąc funkcję redaktor naczelnej gazety „Czarno na Białym” w pierwszej klasie. Jej zespół redaktorski zdobył pierwsze miejsce w konkursie gazet szkolnych (była współautorką ocenianego tekstu). Od 2011 pełniła funkcję zastępcy, a później przewodniczącej Prezydium Samorządu Uczniowskiego, z czym wiązał się udział we wszelkich uroczystościach szkolnych, a także patriotycznych na terenie miasta, przemówienia, zajmowanie się stroną organizacyjną uroczystości, reprezentowanie szkoły na targach edukacyjnych, na nadaniu imienia szkole w Doruchowie, jubileuszu szkoły muzycznej, prowadzenie Dnia Patronów, podsumowania konkursu fizyko-chemicznego i wielu innych. Ponad to Olga wykazała się ogromną aktywnością w życiu klasy, zaangażowaniem w akcje charytatywne organizowane w naszej szkole. Uczennica ta należała również do chóru szkolnego.

 

Katarzyna Urban

 

Absolwentka klasy IIId z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii.

Ukończyła edukację ze średnią ocen 5,17 i tym samym otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Jest to uczennica, która wykazuje się dużą sumiennością, wielką pracowitością i aktywnością zarówno w życiu szkoły, jak i klasy. Kasia reprezentowała naszą szkołę w wielu konkursach, olimpiadach oraz brała udział w projektach realizowanych przez I LO. Do jej największych sukcesów należy udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej - etap wojewódzki, udział w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego - eliminacje okręgowe, III miejsce w Regionalnych Zawodach Chemicznych, konkursy przedmiotowe w ramach projektu „Z peryferii do Centrum”: chemia, biologia (III miejsce w 2012r.), język angielski, I miejsce w konkursie recytatorskim im. Stanisława Czernika w roku szkolnym 2011/2012. Kasia angażowała się również w życie społeczności szkolnej, uczestniczyła w organizacji uroczystości i imprez szkolnych zarówno w roli prowadzącej (m. in. Sesja Filozoficzna, akademia z okazji Dnia Patrona, Dnia Edukacji Narodowej), jak i występującej (m. in. 90-lecie szkoły, jasełka, Koncert dla Rodziców, Dni Otwarte). 

 

Beata Zielińska

 

Absolwentka klasy IIId z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii.

Beata jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej oraz wybitnych zdolnościach sportowych, o czym świadczą znaczące sukcesy w wielu zawodach przede wszystkim o zasięgu międzynarodowym. Do największych należy: I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate – Pleszew, I miejsce w Międzynarodowym Pucharze Łodzi Olimp Challange 2012, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Karate – Bełchatów, II miejsce w XVIII Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów – Brzeg Dolny, II miejsce w European Cuprum Cup in Karate – Legnica, II miejsce w XIX Międzynarodowym Pucharze Polski – Brzeg Dolny, III miejsce w III International Champion Cup 2011 – Łódź, III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Funakoshi Cup – Wrocław 2012, III miejsce w VIII Międzynarodowym Turnieju Gór Opawskich w Karate WKF, start w Mistrzostwach Europy Karate Shotokan Bielsko Biała listopad 2011. Uczennica ta w latach 2011-2013 była powoływana do Kadry Narodowej Kata. W roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Tytuł Sportowca Roku 2010, 2011, 2012 Powiatu Ostrzeszowskiego. 

 

Piotr Staszewski

Absolwent klasy IIIe z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii.

Piotr jest uczniem o wysokiej kulturze osobistej oraz wybitnych zdolnościach sportowych, o czym świadczą znaczące sukcesy w wielu zawodach. Do największych jego osiągnięć należy zajęcie V miejsca w Finale Wojewódzkim w Plażowej Piłce Siatkowej – Licealiada 2012, I miejsca w Finale Rejonu w Plażowej Piłce Siatkowej – Licealiada 2012, udział w Finale Rejonu w Plażowej Piłce Siatkowej – Licealiada 2011, wywalczenie I miejsca w Mistrzostwach Powiatu w Plażowej Piłce Siatkowej – Licealiada 2011, 2012, II miejsca w Półfinale Rejonu w Piłce Siatkowej – Licealiada 2011, 2012, 2013, I miejsca w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej – Licealiada 2011, 2012, 2013, I miejsca w Turnieju o Puchar Dyrektora ZS nr 2 – 2011, 2012, 2013. Ponadto uczeń ten zajął III miejsce w Konkursie Recytatorskim w ramach Dni Kultury Szkolnej 2011. Brał także udział w konkursie geologiczno-środowiskowym oraz konkursach przedmiotowych z języka angielskiego (na szczeblu powiatowym i rejonowym), języka rosyjskiego, matematyki. Piotr angażował się również w życie społeczności szkolnej. Uczestniczył w organizacji uroczystości i imprez zarówno szkolnych (m. in. Dni Nauki 2010, 2011, 2012, Święto Patronów 2010, 2011, 2012, Sesja humanistyczna 2011, 2012, Sesja filozoficzna 2011, Dzień Edukacji Narodowej 2011, Wizyta Krzysztofa Wielickiego 2011, Obchody 90-lecia Szkoły 2010, Zakończenie klas III 2011, 2012, Targi Edukacyjne 2011, 2012), jak i powiatowych (m. in. Rocznica wybuchu stanu wojennego 2010, 2011, Rocznica katastrofy smoleńskiej 2013,Targi Pracy 2012, 2013). Uczeń ten należał również do chóru szkolnego. Piotr brał także czynny udział w realizacji projektu Ekologia w latach 2011-2013.

 

Sandra Skutecka

 

Absolwentka klasy IIIe z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii.

Sandra jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej oraz wybitnych zdolnościach artystycznych oraz sportowych, o czym świadczą znaczące sukcesy w obu dziedzinach. Do największych osiągnięć sportowych należy zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 1500m i 800m, V miejsca w Finale Rejonu biegu na 800m oraz udział w biegu na 1500m, V i VIII miejsca w Crossie Ostrzeszowskim, III miejsca w Powiatowych Biegach Przełajowych, I miejsca w Biegu ,,Pracujcie Dalej’’, II miejsca w Powiatowych Biegach Przełajowych – sztafeta. Natomiast wśród osiągnięć artystycznych na szczególną uwagę zasługuje zdobycie II miejsca w kategorii: zespół oraz wyróżnienie w kategorii: soliści w XI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej, I miejsca w kategorii ,,Występy Estradowe’’ w ramach Dni Kultury Szkolnej w roku szkolnym 2010/20011, 2012/2013, II miejsca w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej. Uczennica z pełnym zaangażowaniem brała udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych zarówno jako członkini chóru, jak i solistka. 

 

Krzysztof Drożdż

 

Absolwent klasy IIIe z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii.

Krzysztof jest uczniem o wysokiej kulturze osobistej oraz wybitnych zdolnościach sportowych, o czym świadczą znaczące sukcesy w wielu zawodach. Do największych jego osiągnięć należy zajęcie II miejsca w XII Licealiadzie – pchnięcie kulą, I miejsce w XIII Licealiadzie – pchnięcie kulą, I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS – rzut dyskiem, III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS – rzut dyskiem, I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów Młodszych – rzut dyskiem, VII miejsce w XI Konkursie Nadziei Olimpijskich im. Karola Hoffmanna – rzut dyskiem. Krzysztof był także laureatem nagrody Starosty Ostrzeszowskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. 

 

'

Kategoria: