ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Nasza szkoła znów uzyskała najlepsze wyniki na maturze w Powiecie i wyższą średnią zdawalność oraz wyższe średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów niż w kraju i Wielkopolsce!  

Dopiero 3 lipca br. tegoroczni Maturzyści mogli zapoznać się z efektami egzaminu maturalnego z przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Są one satysfakcjonujące, ponieważ aż 97.7% Uczniów naszego liceum zdało tenże egzamin! Po raz kolejny okazało się, że I LO wiedzie prym w Powiecie. Poziom statystycznej zdawalności egzaminu w naszej szkole w porównaniu z krajem ( 79.7% we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych i 85.3% w liceach) oraz Wielkopolską (77.75% we wszystkich typach szkół i 83.9% w liceach) jest znacznie wyższy! Język polski , język angielski, język niemiecki i matematyka na poziomie podstawowym wypadły w naszej szkole bardzo dobrze, bo zarówno zdawalność, jak i średnie wyniki, okazały się być o kilka i odpowiednio o kilkanaście punktów procentowych wyższe niż w kraju i województwie. Nasi Uczniowie wypracowali także średnio wyższy wynik z większości przedmiotów dodatkowych, czyli na poziomie rozszerzonym, niż w kraju i Wielkopolsce. 

Należy podkreślić, że wszyscy Uczniowie, którzy ukończyli klasę trzecią, przystąpili do egzaminu maturalnego. Na uwagę zasługuje również fakt przystąpienia zdecydowanej większości Uczniów realizujących przedmioty na poziomie rozszerzonym do egzaminu maturalnego z tychże przedmiotów. 

Okazuje się po raz kolejny, że liceum z małego miasteczka na peryferiach regionu nie musi mieć kompleksów. Efekty pracy , które ukazują wyniki maturalne, są lepsze niż w wielu znanych szkołach ponadgimnazjalnych  województwa wielkopolskiego. 

 

 


 

Super Admin