ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘at one’s fingertips – physically within one’s reach or in one’s hand; easily or conveniently accessed, accomplished or achieved’
(na wyciągnięcie ręki)
An example: I always keep a glass of water at my fingertips.
(Przykład: Zawsze trzymam szklankę wody na wyciagnięcie ręki.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/at+fingertips]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł Sebastiana Kozłowskiego i Szymona Adamskiego z klasy 2b.
IT

Super User
Kategoria:

‘to use your noodle – to think logically and rationally’
(ruszyć głową, myśleć logicznie)
An example: You’ll find the answer. Use your noodle.
(Przykład: Znajdziesz odpowiedź. Pomyśl logicznie.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/Use+Your+Noodle]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł Magdaleny Gałęckiej z klasy 1b.
IT

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:

‘puppy love – a state of short-lived infatuation or romantic attraction among children or adolescents’
(młodzieńcza miłość)
An example: Look at them! It may be puppy love, but it looks wonderful.
(Przykład: Spójrz na nich! To może być młodzieńcza miłość, ale wygląda cudownie.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/puppy+love]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł uczniów z klasy 3c.
IT

Super User
Kategoria:

‘to the letter – precisely, strictly, literally, exactly’
(niezwykle dokładnie)
An example: He always does his homework to the letter.
(Przykład: On zawsze odrabia swoje zadanie domowe niezwykle dokładnie.)
[https://www.collinsdictionary.com/amp/english/to-the-letter]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł Magdaleny Gałęckiej z klasy 1b, Zuzanny Adamskiej z klasy 1b oraz Zuzanny Sosnowskiej z klasy 1a.
IT

Super User
Kategoria:

‘to be on a roll – to have a successful or lucky period’
(być na fali, mieć dobrą passę)
An example: Tom won five games in a row and it was obvious he was on a roll.
(Przykład: Tomek wygrał pięć gier z rzędu i było oczywiste, że był na fali.)
[https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/be-on-a-roll]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do uczniów z klasy 3c.
IT

Super User
Kategoria: