ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘to be on a roll – to have a successful or lucky period’
(być na fali, mieć dobrą passę)
An example: Tom won five games in a row and it was obvious he was on a roll.
(Przykład: Tomek wygrał pięć gier z rzędu i było oczywiste, że był na fali.)
[https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/be-on-a-roll]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do uczniów z klasy 3c.
IT

Super User
Kategoria:

‘to hit the books – to study, often intensely’
(uczyć się pilnie)
An example: You should hit the books if you want to pass your exam.
(Przykład: Powinieneś uczyć się pilnie jeśli chcesz zdać swój egzamin.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/hit+the+books]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do uczniów z klasy 3c.
IT

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:

‘the apple of (one's) eye - the person who someone loves most and is very proud of’
(oczko w głowie)
An example: She has three children, but her youngest son is the apple of her eye.
Przykład: Ma trójkę dzieci, ale jej najmłodszy syn jest jej oczkiem w głowie.
[https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/apple-of-sb-s-eye]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do Jana Masłowskiego z klasy 2a.
Opieka merytoryczna – p. Anna Mamys.

Super User
Kategoria:

‘a tough cookie - a strong, determined person who is not easily intimidated, discouraged or defeated’
(silna, zdeterminowana osoba, którą nie jest łatwo onieśmielić, zniechęcić albo pokonać; twardziel, twarda sztuka)
An example: She had a difficult childhood, but she's a tough cookie.
(Przykład: Ona miała ciężkie dzieciństwo, ale jest twardzielką).
[https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tough-cookie]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do Magdaleny Gałęckiej z klasy 1b i Zuzanny Sosnowskiej z klasy 1a.
IT

Super User
Kategoria:

‘bless one`s lucky star - be thankful for a lucky thing that has happened’
(być wdzięcznym za jakąś szczęśliwą rzecz, która się wydarzyła lub za uniknięcie jakiegoś nieszczęścia)
An example: I had a car crash yesterday and I bless my lucky star that no one was hurt.
(Przykład: Miałem wczoraj wypadek samochodowy i jestem wdzięczny losowi, że nikt nie ucierpiał.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/Bless+lucky%20star]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do Bartosza Stodolskiego i Maurycego Sosnowskiego z klasy 2a.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys

Super User
Kategoria:

‘to have words with someone – to argue, quarrel or speak angrily (with someone)’
(kłócić się)
An example: Maria is having words with her friend over his driving habits.
(Przykład: Maria kłóci się z przyjacielem o jego nawyki podczas prowadzenia samochodu.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/have+words+with]
Dzisiejszy pomysł ‘Grab some English!’ należy do Zuzanny Wojtaszek z klasy 3c.
IT

Super User
Kategoria: