ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘to have words with someone – to argue, quarrel or speak angrily (with someone)’
(kłócić się)
An example: Maria is having words with her friend over his driving habits.
(Przykład: Maria kłóci się z przyjacielem o jego nawyki podczas prowadzenia samochodu.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/have+words+with]
Dzisiejszy pomysł ‘Grab some English!’ należy do Zuzanny Wojtaszek z klasy 3c.
IT

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:

‘couch potato – a lazy person who does nothing but sits on the couch and watches tv’
(leń, osoba, która większość czasu spędza na kanapie)
An example: Don't be a couch potato and move your body!
(Przykład: Nie bądź kanapowym leniem i rusz się!)
[https://pl.m.wiktionary.org/wiki/couch_potato]
Dzisiejszy pomysł ‘Grab some English!’ należy do Magdaleny Gałęckiej z klasy 1b i Zuzanny Sosnowskiej z klasy 1a.
IT

Super User
Kategoria:

‘to cut corners- economise on time, money, materials or effort, perhaps unwisely;
leaving out steps when doing something’
(ciąć koszty, iść na skróty)
An example: It is certainly not a sensible move to cut corners with national security.
Przykład: To na pewno nie jest rozsądne, żeby oszczędzać na bezpieczeństwie narodowym.
[theidioms.com]
Samanta Miś z klasy 1c i Teresa Franc z klasy 1b to autorki dzisiejszego ‘Grab some English!’.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys

Super User
Kategoria:

‘devil’s advocate - someone who pretends, in an argument or a discussion, to be against an idea or a plan that a lot of people support, in order to make people discuss and consider it in more detail’
(adwokat diabła)
An example: Zuzia doesn't really believe all that. She was just playing devil's advocate.
(Przykład: Zuzia nie wierzy w to wszystko. Po prostu grała adwokata diabła.)
[https://www.google.pl/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/devil-s-advocate]
Dzisiejszy pomysł ‘Grab some English!’ należy do Magdaleny Gałęckiej i Zuzanny Adamskiej z klasy 1b.
IT

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:
‘walking on eggshells – being very careful not to offend someone or do anything wrong’ (chodzenie jak na szpilkach)
An example: When my mother is staying at our house, I feel like I’m walking on eggshells.
(Przykład: Kiedy moja mama zostaje w naszym domu, czuję się jakbym chodził na szpilkach.)
[https://
dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/walk-on-eggs-eggshells]
Wiktoria Plewa (1c), Nicole Przybylska (1c) i Natalia Brylak (1b) to autorki dzisiejszego „Grab some English!”.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys
 

 
Super User
Kategoria: