ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘to cut corners- economise on time, money, materials or effort, perhaps unwisely;
leaving out steps when doing something’
(ciąć koszty, iść na skróty)
An example: It is certainly not a sensible move to cut corners with national security.
Przykład: To na pewno nie jest rozsądne, żeby oszczędzać na bezpieczeństwie narodowym.
[theidioms.com]
Samanta Miś z klasy 1c i Teresa Franc z klasy 1b to autorki dzisiejszego ‘Grab some English!’.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys

Super User
Kategoria:

‘devil’s advocate - someone who pretends, in an argument or a discussion, to be against an idea or a plan that a lot of people support, in order to make people discuss and consider it in more detail’
(adwokat diabła)
An example: Zuzia doesn't really believe all that. She was just playing devil's advocate.
(Przykład: Zuzia nie wierzy w to wszystko. Po prostu grała adwokata diabła.)
[https://www.google.pl/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/devil-s-advocate]
Dzisiejszy pomysł ‘Grab some English!’ należy do Magdaleny Gałęckiej i Zuzanny Adamskiej z klasy 1b.
IT

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:
‘walking on eggshells – being very careful not to offend someone or do anything wrong’ (chodzenie jak na szpilkach)
An example: When my mother is staying at our house, I feel like I’m walking on eggshells.
(Przykład: Kiedy moja mama zostaje w naszym domu, czuję się jakbym chodził na szpilkach.)
[https://
dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/walk-on-eggs-eggshells]
Wiktoria Plewa (1c), Nicole Przybylska (1c) i Natalia Brylak (1b) to autorki dzisiejszego „Grab some English!”.
Opieka merytoryczna: p. Anna Mamys
 

 
Super User
Kategoria:
‘to be bucketing with rain – to rain very heavily’
(lać jak z cebra)
An example: What is the weather like? It’s bucketing with rain.
(Przykład: Jaka jest pogoda? Leje jak z cebra.)
[„Idiomy Języka Angielskiego” Wydawnictwo Literat]
Dzisiejszy pomysł ‘Grab some English!’ to pomysł uczniów z klasy 3c.
IT
 

 
Super User
Kategoria:
‘bread-and-butter – basic and relating directly to most people’s needs and interests’
(podstawowy, przyziemny, zwykły, dotyczący życia codziennego mas ludzkich i potrzeb
z nimi związanych)
An example: Most people are focused on ordinary, bread-and-butter concerns.
(Przykład: Większość ludzi koncentruje się na zwykłych, przyziemnych sprawach.)
[https://pl.glosbe.com/en/
pl/bread-and-butter]
Magdalena Gałęcka z klasy 1b oraz Karol Morta z klasy 1a to pomysłodawcy dzisiejszego ‘Grab some English!’.
IT
 

 
 
Super User
Kategoria:
‘petrichor – a pleasant smell that frequently accompanies the first rain after a long period of warm, dry weather’
(zapach deszczu na suchej ziemi)
An example: There’s some chemistry to the pleasant smell of petrichor. I love this smell!
(Przykład: Istnieje pewna chemia przyjemnego zapachu deszczu na suchej ziemi. Kocham ten zapach!)
[https://
en.oxforddictionaries.com/definition/petrichor]
Pomysł dzisiejszego ‘Grab some English!’ należy do Natalii Wypchło z klasy IIIc.
IT
 

 
Super User
Kategoria: