ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

on the same page – thinking in the same manner’ (mieć takie samo zdanie)
An example:
We all must be on the same page before we try to present the idea to the boss.
(Przykład:
Wszyscy musimy być takiego samego zdania zanim spróbujemy zaprezentować pomysł szefowi.
[https://idioms.thefreedictionary.com/on+the+same+page]
Marcin Tyc (3c) oraz Eryk Kałużny (3d) to pomysłodawcy dzisiejszego ‘Grab some English!’.

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:
‘a land of milk and honey – a place where life is pleasant and people are very happy’
(kraina mlekiem i miodem płynąca)
An example: Our country is the land of milk and honey, the land of opportunities.
(Przykład: Nasz kraj jest krainą mlekiem i miodem płynącą, krajem możliwości.)
[https://
idioms.thefreedictionary.com/land+of+milk+and+honey]
Pomysłodawczynią dzisiejszego „Grab some English!” jest Anna Joks z klasy 2c.
IT
 

 
Super User
Kategoria:
‘to give something a plug - to say something on the radio, on television, etc., in order to create interest in something’
(nadać rozgłos; rozreklamować coś)
An example: When you talk on the radio show, try to give our town’s carnival a plug.
(Przykład: Kiedy będziesz w programie radiowym, spróbuj rozreklamować nasz miejski karnawał.)
[„Język angielski Nowe 1000 idiomów” wydawnictwo Langenscheidt]
Eryk Kałużny z klasy 2d to pomysłodawca dzisiejszego „Grab some English!”.
IT
 

 
Super User
Kategoria:
‘the grass is (always) greener on the other side – something that you say that means that other people always seem to be in a better situation than you, although they may not be’
(wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma)
An example: A: I think we would be happier there.
B: Stop, the grass is always greener on the other side.
(Przykład: A: Myślę, że bylibyśmy tam szczęśliwsi.
B: Przestań, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.)
[https://
dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/grass-is-always-greener-on-the-other-side]
IT
 

 
Super User
Kategoria:
‘a white lie – a lie that is told in order to be polite or to stop someone from being upset by the truth’
(niewinne kłamstwo)
An example: I told her a white lie to make her smile again.
(Przykład: Powiedziałam jej niewinne kłamsto, aby znowu się uśmiechnęła.)
[https://
dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/white-lie]
Martyna Zadka z klasy 2c jest pomysłodawczynią dzisiejszego „Grab some English!”.
IT
 

 
Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria: