ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

‘to give something a plug - to say something on the radio, on television, etc., in order to create interest in something’
(nadać rozgłos; rozreklamować coś)
An example: When you talk on the radio show, try to give our town’s carnival a plug.
(Przykład: Kiedy będziesz w programie radiowym, spróbuj rozreklamować nasz miejski karnawał.)
[„Język angielski Nowe 1000 idiomów” wydawnictwo Langenscheidt]
Eryk Kałużny z klasy 2d to pomysłodawca dzisiejszego „Grab some English!”.
IT
 

 
Super User
Kategoria:
‘the grass is (always) greener on the other side – something that you say that means that other people always seem to be in a better situation than you, although they may not be’
(wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma)
An example: A: I think we would be happier there.
B: Stop, the grass is always greener on the other side.
(Przykład: A: Myślę, że bylibyśmy tam szczęśliwsi.
B: Przestań, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.)
[https://
dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/grass-is-always-greener-on-the-other-side]
IT
 

 
Super User
Kategoria:
‘a white lie – a lie that is told in order to be polite or to stop someone from being upset by the truth’
(niewinne kłamstwo)
An example: I told her a white lie to make her smile again.
(Przykład: Powiedziałam jej niewinne kłamsto, aby znowu się uśmiechnęła.)
[https://
dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/white-lie]
Martyna Zadka z klasy 2c jest pomysłodawczynią dzisiejszego „Grab some English!”.
IT
 

 
Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:
‘to hold good – to still exist, to still be valuable’
(być aktualnym)
An example: If your invitation still holds good, I’ll visit you next week.
(Przykład: Jeśli twoje zaproszenie jest nadal aktualne, odwiedzę cię w następnym tygodniu.)
[https://
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/hold-good]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do Zuzanny Wojtaszek z klasy 3c.
IT
 

 
Super User
Kategoria:

‘pie in the sky – something that you hope will happen but is very unlikely to happen (idiom)’
(gruszki na wierzbie)
An example: Their plans to set up their own business are just pie in the sky.
(Przykład: Ich plany założenia własnej firmy to tylko gruszki na wierzbie.)
[https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/pie-in-the-sky]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do uczniów z klasy 3c.
IT

Super User
Kategoria:

‘at one’s fingertips – physically within one’s reach or in one’s hand; easily or conveniently accessed, accomplished or achieved’
(na wyciągnięcie ręki)
An example: I always keep a glass of water at my fingertips.
(Przykład: Zawsze trzymam szklankę wody na wyciagnięcie ręki.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/at+fingertips]
Dzisiejsze „Grab some English!” to pomysł Sebastiana Kozłowskiego i Szymona Adamskiego z klasy 2b.
IT

Super User
Kategoria: