Rada Rodziców 2020/2021

Super User
PREZYDIUM RADY RODZICÓW I LO W OSTRZESZOWIE

Przewodnicząca - Karwacka-Janiszewska Ewa

z-ca przewodniczącej - Potyrała Magdalena

 
Wpłaty składek na Radę Rodziców
prosimy dokonywać w Sekretariacie Szkoły,
bądź na konto:
Rada Rodziców przy I LO w Ostrzeszowie,
SBL w Kępnie, Oddział w Ostrzeszowie
nr konta: 79 8413 0000 0116 7078 3000 0001
Kategoria: