Rekrutacja

Wolę podjęcia nauki w naszym liceum, potwierdź do dnia 21.07.2023 roku, zanosząc do sekretariatu oryginały dokumentów, 2 zdjęcia legitymacyjne, kartę zdrowia oraz wypełnione i podpisane dokumenty, które są do pobrania poniżej.

Deklaracja wyboru języków obcych

Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii 

Klauzula Informacyjna RODO (dla rodziców)

 Jeżeli do tej pory nie dostarczono do szkoły wniosku należy go przynieść razem z kompletem dokumentów.

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.