ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

W szkole pracuje 31 nauczycieli, z tego pełnozatrudnionych 25.

Dyrektorem szkoły od 2016 roku jest mgr Michał Błoch

Uczniowie podzieleni są na 10 klas w trzech rocznikach.

Łącznie jest 287 uczniów: 194 dziewcząt i 93 chłopców.