W szkole pracuje 37 nauczycieli, z tego pełnozatrudnionych 25.

Dyrektorem szkoły od 2016 roku jest mgr Michał Błoch

Uczniowie podzieleni są na 14 klas w trzech rocznikach.

Łącznie jest 377 uczniów: 262 dziewczyny i 115 chłopców.