Warsztaty chemiczne

Krystian Kaźmierczak

Pod hasłem Eksperymenty w kropli cieczy – doświadczenia z pogranicza chemii, biologii i ochrony środowiska odbyły się w naszej szkole 21 listopada warsztaty chemiczne. Zajęcia prowadził mgr Łukasz Sporny – pracownik Akademickiego Centrum Naukowego z Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Zajęcia warsztatowe przeprowadzone zostały w dwóch grupach, dzięki czemu mogło w nich wziąć udział aż sześćdziesięcioro uczniów, w większości z naszej szkoły, ale także gościnnie z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie. Młodzi eksperymentatorzy w sali laboratoryjnej wykonali samodzielnie wiele ciekawych doświadczeń związanych z reakcjami związków nieorganicznych. Zajęcia prowadzone były w bardzo atrakcyjny sposób,  z zastosowaniem wielu form pracy. Planuje się już kolejne spotkania warsztatowe w przyszłym semestrze.