ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Święto Szkoły w I Liceum

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie kształci młodzież od ponad dziewięćdziesięciu lat. Utrwalona nad wejściem data powstania szkoły – 1920 rok – budzi respekt i skłania do refleksji. Kolejne pokolenia  młodych ludzi przychodzą i odchodzą, ale wszystkie pozostawiają po sobie niezmiennie swój wkład w tworzenie historii tego miejsca. Pamięć o nich i wspólnie wypracowane oraz pielęgnowane przez lata tradycje budują poczucie wspólnoty  i tożsamości społeczności szkolnej. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość – ta myśl Karola Wojtyły cytowana przez młodzież wielokrotnie podczas licznych uroczystości – najtrafniej oddaje misję szkoły. Bowiem źródłem, z którego  czerpie się tu wzorce , jest tradycja. Inspiruje ona społeczność szkolną przykładami wybitnych patronów, wychowawców i zasłużonych absolwentów. Inspiracje te stanowią  rok rocznie osnowę najważniejszego dnia w I Liceum – Święta Szkoły. Wpisano go w kalendarz roku szkolnego w listopadzie, który jest miesiącem upamiętniającym datę narodzin Marii Skłodowskiej-Curie.

Tradycja wspomnianego Święta sięga właściwie 1978 roku, kiedy to, z okazji jubileuszu XXX- lecia istnienia liceum nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Swoim patronom ( od 1992 roku duchowym opiekunem jest także Maksymilian Maria Kolbe) młodzież poświęca czas w przedstawieniach, prezentacjach lub montażach artystycznych, którym towarzyszy również uroczyste ślubowanie i symboliczne przyjęcie do społeczności licealnej uczniów klas pierwszych.

Wspomnianej tradycji stało się zadość również w tym roku szkolnym.
15. listopada br. wcześnie rano, bo o godzinie 8.15 zainaugurowano obchody Święta Szkoły uroczystością immatrykulacji dokonanej  poprzez złożenie przyrzeczenia, którego treść uczniowie klas pierwszych powtórzyli za Dyrektorem I Liceum – panem Ryszardem Kaliną. Ogłoszono również  wyniki II Konkursu Wiedzy o Patronach. Nagrody wręczyła pani Wicedyrektor Jolanta Ratajczyk. ( I miejsce: Justyna Drzewiecka z klasy Ic, II miejsce: Monika Kmiecik z klasy Ie, III miejsce: Katarzyna Jerzyk z klasy Ie ).
Druga część obchodów miała charakter wykładów  nauczycieli akademickich, między innymi  z Wojskowej Akademii Technicznej, z którą I Liceum w Ostrzeszowie podpisało umowę o współpracy 2. lutego 2012 roku. Ponieważ patronką szkoły jest wybitna uczona, która otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie chemii i fizyki, tematyka wykładów poświęcona została właśnie tym dyscyplinom naukowym. Wykład: Twórcy mechaniki kwantowej i ich dzieło wygłosił prof. dr hab. Jerzy Nowak z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Dr hab. inż. Henryk Grajka, prof. nadzw. WAT z Wydziału Nowych Technologii i Chemii wygłosił wykład: Adsorbcja i adsorbenty – dzisiaj i jutro. Odbyła się również prelekcja  płk. mgr. inż. Wiesława Szczygielskiego z WAT na temat:  Model studiów oraz perspektywy rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej.
O godzinie 14.00 rozpoczęła się Uroczystość Nadania Honorowego Tytułu Wybitnego Absolwenta. To inicjatywa Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie. Trzy lata temu Stowarzyszenie powołało Kapitułę przyznającą wyróżnienia zasłużonym dla szkoły osobom. Uroczystość nadania honorowych tytułów jest dla młodzieży wspaniałą lekcją historii i godnych naśladowania postaw. Dotychczas Kapituła przyznała tytuły Zasłużonego Profesora Stanisławowi Czernikowi, ks. Adamowi Cieślarowi idyrektorowi Józefowi Michlikowi, a Wybitnego Absolwenta Annie Klubównie, prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierzowi Thielowi oraz gen. broni Wojska Polskiego Zbigniewowi Głowience. W roku 2013 postanowiła nadać Tytuł Wybitnego Absolwenta prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Pregielowi. Podjęła również decyzję o umieszczeniu portretu Wyróżnionego w Galerii Zasłużonych w auli Szkoły.
Uroczystość nadania tytułów rozpoczęła się występem kilkudziesięcioosobowego chóru szkolnego pod batutą pana Stanisława Sztukowskiego. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Blok, jako  przewodniczący, ogłosił treść postanowienia Kapituły. Uczniowie prowadzący uroczystość przedstawili sylwetkę Uhonorowanego, po czym dokonano odsłonięcia portretu pędzla Janusza Olechnowicza (nauczyciela liceum), ufundowanego przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie. Prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel przyjął gratulacje od Starosty Ostrzeszowskiego – Lecha Janickiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy –  Mariusza Witka oraz serdecznie dziękował wszystkim, a także z rozrzewnieniem wspominał lata spędzone w Ostrzeszowie, rodzinę, przyjaciół i  nauczycieli.
Swą obecnością zaszczycili społeczność szkolną między innymi następujący zacni goście:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiela ( Wybitny absolwent I LO), delegacja z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:  mgr inż. Ryszarda Sala, który reprezentował Jego Magnificencję Rektora-Komendanta generała brygady prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka, dr hab. inż.Henryk Grajka,  prof. nadzw. WAT  z Wydziału Nowych Technologii i Chemii, płk mgr inż. Wiesław Szczygielski, prof. dr hab. Jerzy Nowak z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej ( absolwent I LO), prof. zw. dr hab.Zbigniew Blok ( Przewodniczący Kapituły Zasłużonych dla Szkoły), pan Tadeusz Pacanowski ( najstarszy absolwent szkoły), Zbigniew Taranek -zastępca dyrektora Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu,Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Marianna Powązka – Przewodnicząca Rady Powiatu, Zbyszko Szmaj – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Ryszard Szymański – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,  Kazimierz Obsadny – przewodniczący Komisji Oświaty, Mariusz Witek- Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów,Paweł Uścinowicz – Wiceburmistrz, Edward Skrzypek – przewodniczącego Rady Miejskiej, Mieczysław Ścierski – prezes Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie, Beata Cieplik –przewodnicząca Rady Rodziców oraz członkowie Prezydium oraz Bolesław Grobelny – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, emerytowani nauczyciele I Liceum.
Społeczność szkolna I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie ma nadzieję, że przesłanie Święta Szkoły, które odbywa się co roku z udziałem władz samorządowych, odbija się szerokim echem i wzbudza żywą reakcję w środowisku lokalnym. W I Liceum inicjuje się bowiem działania mające na celu wychowanie młodego człowieka przez przykład właściwych, pięknych postaw ludzi znanych i cenionych. Swój sukces oraz uznanie zawdzięczają oni rzetelnej pracy.  Nie ma bowiem rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem. Niechaj ta refleksja starożytnego myśliciela – Seneki Młodszego – staniem się puentą uroczystości.