ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

I Zjazd Profesorów

Krystian Kaźmierczak

Z inicjatywy władz samorządowych   20. i 21. września odbywał się  I Zjazd Profesorów.
Do Ostrzeszowa przyjechali z całej Polski naukowcy z tytułami  profesorów, którzy niegdyś mieszkali w naszym mieście i, co napawa dumą, uczęszczali do naszego liceum. Jednym z punktów programu zjazdu była wizyta grona szacownych gości w gmachu naszej szkoły.
Z tej okazji w auli odbył się wykład pana dr. Wiesława Przybyły (absolwenta i wieloletniego nauczyciela naszego liceum, a dziś  pracownika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) oraz występ chóru szkolnego pod batutą pana Stanisława Sztukowskiego. Głos zabrał pan Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski i pan Edward Skrzypek – przewodniczący Rady Miejskiej. W imieniu profesorów głos zabrał również pan prof. zw. dr hab. Zbigniew Blok.

Znamienici profesorowie, którzy gościli w naszej szkole:

●  prof. dr hab. inż. Maciej ADAMSKI z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

●  prof. dr hab. Zbigniew BLOK z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maturzysta z 1960 r., wraz z małżonką;

  prof. dr hab. Kazimierz BOGACZYŃSKI z Wydziału Nauki o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nasz wychowanek z 1952 r.;

●  prof. dr hab. nauk med. Marlena BRONCEL z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

●  prof. dr hab. Roman DZIERGWA z Instytutu Filologii Germańskiej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maturzysta z 1975 r.;

●  prof. dr hab. Irena MAMCZAK – GADKOWSKA z Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wraz z małżonkiem - prof. dr hab. Tadeuszem GADKOWSKIM z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maturzystą z 1969 r.; 

●  prof. dr hab. Ryszard GOŁDYN z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maturzysta z 1967 r. wraz z małżonką;

●  prof. dr hab. Henryk HUDZIK z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z małżonką; 

●  prof. dr hab. Bogdan IDZIKOWSKI z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, nasz maturzysta z 1973 r. wraz z małżonką;

●  prof. dr hab. inż. Zbigniew KOSMA z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, wraz z małżonką;                   

●  prof. dr hab. Stefan KOWAL  z Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

● prof. dr hab. inż. Tadeusz MARCINKOWSKI z Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej;

● prof. dr hab. Małgorzata NOGALA – KAŁUCKA z Wydziału Nauki o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wraz z małżonkiem;

●  prof. dr hab. Jerzy NOWAK z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej, maturzysta z 1960 r.;

●  prof. dr hab. Andrzej PIGULSKI z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

●  prof. dr hab. inż. Ryszard PREGIEL z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, nasz maturzysta z 1952 r.;

●  prof. dr inż. Reinhold PREGL z wydziału Elektrotechniki Teoretycznej na Uniwersytecie w Hagen w Niemczech (Nadrenia Północna - Westfalia), oraz przybyły wraz z nim prof. dr hab. Marian MARCINIAK, Kierownik Zakładu Telekomunikacji Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;

●  prof. dr hab. Halina RUSZYŃSKA z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z małżonkiem; Państwo RUSZYŃSCY byli uczniami tej samej klasy naszego liceum,;

prof. dr hab. Józef SZLACHTA z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

prof. dr hab. Tadeusz WALLAS, Kierownik Zakładu Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

●  prof. dr hab. Stanisław WĘŻYK, Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu;