ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 30. czerwca wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. W roku szkolnym 2014/15 naszą szkołę ukończyło 134. uczniów i wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego.

Satysfakcji przysporzyła społeczności naszego liceum zdawalność egzaminu (na podstawie raportów CKE uwzględniających wszystkich zdających), która kształtuje się na bardzo wysokim poziomie - o wiele wyższym niż w kraju, okręgu i Wielkopolsce.

Nasi uczniowie odnieśli zatem sukces, a zdawalność egzaminu z przedmiotów obowiązkowych przedstawia się następująco:

  • z języka polskiego -    100% !     (w kraju - 98%)
  • z języka angielskiego - 99% !     (w kraju - 97%)
  • z języka niemieckiego - 100% !   (w kraju - 97%)
  • z języka rosyjskiego -   100% !    (w kraju - 94%)
  • z matematyki -              94% !      (w kraju - 82%)

Zdawalność w całej szkole wyniosła aż 93.3%, w Wielkopolsce natomiast 77%, w kraju 74% !

 

 

Drodzy absolwenci gimnazjów! Przypominamy Wam ważne daty procesu rekrutacji.


Do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 - dostarczacie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub poświadczone przez dyrektora  gimnazjum  kopie tych dokumentów. Nie zapomnijcie również o dołączeniu dyplomów/zaświadczeń potwierdzających Wasze ewentualne osiągnięcia    


3 lipca 2015 r. od godz. 10.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  do szkoły (tablica na korytarzu szkoły, przy wejściu od boiska). W sali nr 15 uzyskacie informacje i odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące rekrutacji.    

  
Do 7 lipca 2015 r. do  godz. 13.00  należy  potwierdzić wolę podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie  poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli tego nie uczyniliście wcześniej)

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/15 to już historia. Podsumowanie minionych dziesięciu miesięcy edukacji w naszej szkole odbyło się, jak w całym kraju, 26 czerwca o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Pan dyrektor Ryszard Kalina wręczył świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas pierwszych i drugich, pogratulował wszystkim i podziękował, życząc udanych, zasłużonych wakacji. Gratulacje złożyła również pani Zofia Witkowska - radna Rady Powiatu oraz pani Alina Skrobek - wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Głos zabrał Paweł Żuberek - przewodniczący Rady Uczniowskiej. Uroczystość poprowadzili - Maja Skrobek i Eryk Kramarczyk, a uświetniła ją swoim występem Julia Skrobek, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Alicji Majewskiej.

Zespół strony internetowej szkoły życzy Dyrekcji, Profesorom oraz Pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim Uczniom naszej szkoły udanego wypoczynku! Do zobaczenia we wrześniu.

 

Wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane w dniu 30.06.2015r. od godz. 11:00 do godz. 15:00 w sali numer 10.
Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej w celu  dokonania wpisu nr PESEL oraz potwierdzenia pieczęcią urzędową. Zgodnie z rozporządzeniem z 2015r. brak wpisanego numeru PESEL oraz pieczęci legitymacje szkolne traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do m.in.  ulgowych przejazdów.

 

W dniu 19 czerwca 2015 r. zawarte zostało w Poznaniu porozumienie pomiędzy Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, reprezentowanym przez prof. dr. hab. Bogdana Idzikowskiego – Dyrektora Instytutu, a I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrzeszowie, reprezentowanym przez mgr. Ryszarda Kalinę – Dyrektora Liceum.
Porozumienie między placówkami ma na celu współpracę polegającą na objęciu przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN patronatu naukowo – dydaktycznego nad I Liceum Ogólnokształcącym w zakresie prowadzenia przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym lub naukowym. Dzięki temu porozumieniu, w oparciu o doświadczenie kadry naukowej IFM PAN uczniowie I LO będą uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych podnosząc swój poziom wiedzy i umiejętności, tak niezbędnych do rozwijania pasji i zainteresowań.
W ramach porozumienia zaistniała możliwość częstszego udziału uczniów w wybranych, uzgodnionych wykładach, zajęciach laboratoryjnych z możliwością wyboru konkretnego tematu dotyczącego zjawisk fizycznych. Tak też, dzień ten, oprócz porozumienia, zaowocował pierwszą współpracą między naszymi uczniami a doktorantami z Instytutu. Grupa 11 uczniów pod opieką nauczyciela fizyki Grzegorza Szałkowskiego i już emerytowanej nauczycielki naszego liceum, Pani Krystyny Podsadny, żywo zainteresowanej współpracą z Instytutem i życiem naszej szkoły, zainicjowała współpracę uczestnicząc w wykładach i zajęciach laboratoryjnych.
Mamy nadzieję, że taka współpraca przyczyni się do jeszcze większego podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności młodzieży w dziedzinach nauki, z którymi uczniowie I LO szczególnie się identyfikują i które w przyszłości mogłyby stanowić podstawę ich dalszego kształcenia.