ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Drodzy Uczniowie Klas I !

Miło nam poinformować, że dzięki dużemu zainteresowaniu profilem medycznym ostatecznie, dzięki przychylności Organu Prowadzącego, udało się uruchomić  dwa  oddziały (klasy Ib i Id ). Wiąże się to z pewnymi przesunięciami wewnątrz klas  (dotyczy wyłącznie uczniów klas biologiczno-chemicznych).

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły .

Do zobaczenia już 4 września!

 

Super Admin

Gimnazjaliści!
Rozpoczął się czas rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrzeszowie.  Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15,  w sekretariacie naszej szkoły  (I piętro) można złożyć dokumenty rekrutacyjne. Przynieście ze sobą wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły, kwestionariusz informacyjny, zgodę na udostępnianie wizerunku oraz na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem rekrutacji oraz prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, kserokopię odpisu aktu urodzenia i  2 fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie).
Propozycje klas, kalendarium naboru oraz wszystkie wyżej wymienione dokumenty i regulamin rekrutacji znajdziecie na stronie naszej szkoły:
http://lo1.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=545&Itemid=167

Serdecznie zapraszamy! Czekamy na Was

 

Super Admin
Super Admin

Nasz chór szkolny pod batutą pana Stanisława Sztukowskiego otrzymał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Starosty Ostrzeszowskiego, nadał chórowi tę odznakę za znaczący wkład w propagowanie kultury muzycznej wśród mieszkańców Wielkopolski oraz animację życia kulturalnego w regionie. W imieniu samorządu województwa wielkopolskiego odznakę na ręce dyrygenta  Stanisława Sztukowskiego wręczyła 8 kwietnia członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska podczas gali „Człowiek Roku” zorganizowanej przez lokalny tygodnik „Twój Puls Tygodnia”.

 

 

Super Admin

W tegorocznej edycji Dni Kultury Szkolnej – przedsięwzięciu organizowanemu przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury - nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

W konkursie recytatorskim nasi uczniowie zaprezentowali się następująco:

 Lidia Kałużny (3b) - II miejsce;

 Konrad Kordylasiński (3c) – III miejsce;

 Magdalena Wolińska i Karolina Kubiak z klas pierwszych otrzymały wyróżnienia.

W konkursie zaś wokalnym:

Marta Warszawska – II miejsce;

Zespół wokalny z I LO – III miejsce.

 

Gratulujemy!

Super Admin